Ariba Inc

Ariba Network firar 10-årsjubileum med en ny release - AN48

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:01 CET

Den senaste versionen av Ariba Network, världens största globala handelsplattform, ger företag möjlighet att hantera affärsrelationer och transaktioner mer effektivt än någonsin.

STOCKHOLM, den 2 december 2009 - Ariba, Inc. (Nasdaq: ARBA), ledande leve­rantör av lösningar inom spend management, firar idag 10-årsdagen av sitt bransch­ledande, globala handels­nätverk Ariba Network, och gör de med den nya version Ariba ® Network™ 48.

Programvaran bygger på stabil funktionalitet som har vidareutvecklats under det senaste decenniet och erbjuder nu nya funktioner som underlättar för företag att hantera sina affärs­förbindelser och kapitalflöden mer effektivt än någonsin tidigare.

"Lågkonjunkturen har medfört djupa och omfattande förändringar i hur företag fungerar, organi­serar sig och hanterar kostnader. Samtidigt har en ny syn på vad som anses vara ett normal­läge omformulerats, vilket kommer att kräva att företagen är mer flexibla än någonsin, säger Bob Solomon, Senior Vice President och General Manager på Ariba Network."För att driva på smidighet måste företagen utnyttja flexibla lösningar, som Ariba Network, som möjliggör förenk­lade processer i sina omfattande nätverk av samarbetspartners."

Driver globala affärer sedan mer än ett decennium

Ariba Network är världens ledande globala handelsplattform. Över 250 000 företag - inklusive 94 procent av företagen på ”Fortune 100” - använder Ariba Network för att driva affärer som uppgår till mer än 110 miljarder dollar varje år. Via Ariba Network kan företag – allt utifrån en och samma plattform - effektivt upptäcka, komma i kontakt och starta samarbete med ett globalt nätverk av affärspartners.Och eftersom Ariba Network levereras som en webbaserad tjänst så krävs inget underhåll av programvara, egen infra­struktur eller integration med andra parter. Företagen kan bara enkelt koppla upp sig och välja att nyttja de resurser som de behöver för tillfället för att driva sina affärer i mål.

Upptäck kunder och leverantörer över hela världen

Med lanseringen av AN48 gör Ariba det enklare än någonsin för företag att hitta viktiga affärskontakter. Med utökade sökmöjligheter kan inköpsorganisationer nu:

  • Lägga upp och samarbeta med interna gruppmedlemmar om anbudsinfordran
  • Göra urval utifrån mångfald och ekologiska alternativ inom följande kategorier: miljö, produkter & tjänster, energi, koldioxid, transport
  • Kommunicera direkt med leverantörer via en meddelandefunktion
  • Se leverantörsprofiler med samlad information utifrån leverantörens egen presentation, Ariba certifieringar och aktivitetsnivå inom Ariba Network

Och leverantörer kan:

  • Få omedelbar tillgång till tusentals inköpare som befinner sig i ett upphandlingsskede
  • Lägga upp och löpande uppdatera detaljerad information om sin leverantörsprofil
  • Få automatisk bevakning på anbudsförfrågningar som matchar deras profil
  • Söka efter anbudsförfrågningar utifrån vara, försäljningsområde och projektkostnaden
  • Reducera tid och kostnader förknippade med att skapa och hantera affärsförbindelse

"Inköpare tillbringar upp till 30 procent av sin tid och sina resurser på att hitta leverantörer, medan leverantörer lägger ner minst lika mycket tid på att söka reda på rätt beslutsfattare och kvalificerade affärsmöjligheter", säger Bob Solomon."Ariba Network förenklar proces­sen genom att koppla samman inköpare aktiva i inköpsprocessen med kvalificerade leve­ran­törer och automatisera offertförfarandet för båda parter."

Hantering av kapitalbehov när marknaden förändras

I osäkra ekonomiska tider måste inköpare och leverantörer, för att nå ömsesidig lönsamhet och finansiellt välmående, arbeta närmare tillsammans än någonsin förr.Med lanseringen av AN48 får inköpare och leverantörer tillgång till nya och utvecklade verktyg som gör det möjligt. Bland annat:

Optimering av kapitalflöden - I dagens företagsklimat kan ett företags kapitalbehov för­ändras över en natt.Därför har Ariba skapat en tjänst för att optimera kapitalflöden och som tillåter leverantörer att utvärdera alla betalnings- och likviditetsalternativ som finns tillgänglig inom Ariba Network - inklusive rabatter vid förtida betalning, kundfordrings­auktioner och tredjeparts­finansiering – för att frigöra det kapital som behövs, när det behövs och till mest gynnsamma villkor.

"Tidigare har alternativen för leverantörer begränsats till factoring och upplåning från bankerna", säger Joe Fox, Senior Director för Network och Financial Solutions på Ariba. "Med den nya funktion för att optimera kapitalflödena, så kan de få en fullständig överblick över samtliga möjliga alternativ och utifrån det välja den form som passar bäst för verksamheten vid varje enskild tidpunkt. Och de kommer aldrig att hamna i en situation där de inte kan få loss kapital, för om det inte fungerar med förtida betalning, så kan de auktio­nera ut sina kundfordringar eller söka tredjepartsfinansiering."

Nytt i AN48 är att Ariba integrerat Ariba Network med världens ledande marknadsplats för handel med kundfordringar, The Recievables Exchange. Det innebär att medlemmar i Ariba Network nu kan lägga upp, visa och hantera sina kundfordringsauktioner i samma gränssnitt som de använder för att hantera sina fakturor och kataloger.

Flexibel rabatthantering Förr i tiden kunde inköpare som ville förvalta sitt kapital mer effektivt helt enkelt förlänga betalningsperioden. Men dagens ekonomi kräver en annan strategi. Med AN48 får inköparna tillgång till nya verktyg som hjälper dem att hantera de leverantörsvillkor som förhandlas fram och förändra dem allt eftersom kapitalbehovet förändras, exempelvis vilka leverantörer och i vilka branscher de vill erbjuda villkor för förtida betalning.

"Det är en win-win situation för båda parter", säger Joe Fox."Inköparna har mer kapital eftersom de betalar mindre och leverantörer får de likvida medel som de behöver för att driva sin verksamhet, vilket eliminerar riskerna i hela leverantörskedjan."

Enkel, elektronisk fakturering - Genom en förbättrad funktion för skapande av fakturor gör AN48 det möjligt för leverantörer att halvera gapet mellan order och betalning, genom att snabba upp såväl tiden för fakturering som för betalningsmottagning.

"Fel i faktureringen kostar företag miljarder varje år" säger Joe Fox. "Med AN48 kan före­tagen genomföra en process baserad på best practice och på så sätt minska antalet fel och öka effektiviteten inom sina kund- och leverantörsreskontrafunktioner."

Optimering av orderhantering

Ariba Network erbjuder ett omfattande utbud av lösningar som stödjer affärer som uppgår till över 23 miljoner dollar per år i ordervärde. Med de nya funktioner som ingår i AN48 kan före­tagen optimera sin orderhantering genom att de i realtid kan följa samtliga orderflöden och aktiviteter.

Nätverk för inköpare och leverantörer över hela världen

AN 48 finns tillgänglig för och används i dag av inköpare och leverantörer över hela världen. Om du vill veta mer om och fördelarna med Ariba Network, besök www.ariba.com/go/network

Om Ariba

Ariba Inc. är den ledande leverantören av lösningar inom Spend Management via nätet. Vår mission är att förändra det sätt företag oberoende av storlek, bransch och geografisk placering, bedriver sin verk­sam­het. Vi gör det genom att erbjuda program, tjänster och nätlösningar så att företag kan hitta, kontraktera, köpa in, betala för, hantera och analysera sina kostnader och leverantörsrelationer på ett enhetligt sätt. Våra lösningar som levereras via internet ger företag ökad kostnadskontroll och drivkraft för kontinuerliga förbättringar inom finans- och leverantörskedjan. Över 1 000 företag, bland annat mer än hälften av företagen på Fortune 100-listan, använder Aribas lösningar för att hantera sina kostnader inom allt från inköp och beställningar till fakturering och betalning. Svenska kunder är bland andra AstraZeneca, SKF, Pernod Ricard North (Tidigare Vin & Sprit), Skandia och Sony Ericsson. För ytterligare information gå till www.ariba.com

eller kontakta:

Helena Liden, JustPR
Tel 0702 65 11 95

Helena.liden@justpr.se

 

Copyright © 1996 – 2009 Ariba, Inc.

Ariba, Aribas logotyp, AribaLIVE, SupplyWatch, Ariba.com, Ariba.com Network och Ariba Spend Management. Find it. Get it. Keep it. är registrerade varumärken och ägs av Ariba, Inc. Ariba Spend Management, Ariba. This is Spend Management, Ariba Solutions Delivery, Ariba Analysis, Ariba Buyer, Ariba Category Management, Ariba Category Procurement, Ariba Contract Compliance, Ariba Contracts, Ariba Contract Management, Ariba Contract Workbench, Ariba Data Enrichment, Ariba eForms, Ariba Invoice, Ariba Payment, Ariba Sourcing, Ariba Spend Visibility, Ariba Travel och Expense, Ariba Procure-to-Pay, Ariba Workforce, Ariba Supplier Network, Ariba Supplier Connectivity, Ariba Supplier Performance Management, Ariba Content Procurement, Ariba PunchOut, Ariba QuickSource, PO-Flip, Ariba Spend Management Knowledge Base, Ariba Ready, Ariba Supply Lines, Ariba Supply Manager, Ariba LIVE, It’s Time for Spend Management och Supplier Lifecycle Management  är varumärken som ägs av Ariba, Inc. Övriga varumärken eller produktnamn kan vara varumärken som ägs av respektive företag i USA eller i andra länder.

Ariba Safe Harbor – Ansvarspolicy

Safe Harbor yttrande under Private Securities Litigation Reform Act 1995: Samtliga påstående och informationen i detta meddelande gäller Aribas förväntningar, övertygelser, hopp, planer, intentioner eller strategier gällande framtiden och är således förutseende påståenden som innebär viss risk och ovisshet. Alla förutseende påstående i detta meddelande baseras på den information som Ariba har tillgång till vid tidpunkten för detta meddelande och vi åtar oss inte ansvaret att uppdatera något av denna typ av yttranden. Dessa yttranden utgör ingen garanti för framtida prestationer och de faktiska resultaten kan variera från våra nuvarande förvänt­ningar. Faktorer som kan orsaka eller bidra till att Aribas finans- och verksamhetsresultat varierar från nuvarande förväntningar inklu­derar, men är inte begränsade till: effekten av den ekonomiska krisen på Aribas verksamhet och finanisella status; försenad utveck­ling eller leverans av nya versioner av Aribas produkter och tjänster; låg acceptans på marknaden av Aribas existerande eller fram­tida produkter eller tjänster; oförmåga att fortsätta utveckla konkurrenskraftiga nya produkter och tjänster vid lämplig tidpunkt; intro­duktion av nya produkter eller tjänster från konkurrerande företag; förmågan att attrahera och behålla kvalificerad personal; svårig­heter att införliva förvärvade företag; långa och oberäkneliga försäljningscykler och uppskjutna beställningar; försämrade ekono­miska förutsättningar inklusive effekten av en lågkonjunktur; oförmåga att kontrollera kostnader; förändringar av företagets prissätt­ning eller kompensationspolicy, märkbara variationer i varukostnader; resultet av och kostnaderna för eventuella framtida regleringar eller rättsliga åtgärder; effekten på våra tillgångar till exempel avbrutna eller förlorade kundkontrakt, samarbetspartners, leverantörer eller resultatet av sådana avtal. Faktorer och risker associerade med dess verksamhet, inklusive en rad faktorer och risker beskrivna enligt ovan, diskuteras i Aribas Form 10-Q registrerade hos SEC den 6 maj, 2009.