Ariba Inc

Ariba som stöd när Nordea tacklar kostnader och risker

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 13:44 CET

Stockholm den 4 november 2010 – Under lågkonjunkturen handlade allt om att skära kostnader och få ut så mycket som möjligt av så begränsade insatser som möjligt. Allteftersom läget förbättrats har fokus skiftat mot tillväxt, men för att lyckas med det måste företag ändra inställning. God kostnadskontroll kommer fortfarande att vara mycket viktigt, men ett nära samarbete med centrala partners kommer att vara av lika stor vikt. Det har Nordea insett och därför valt att utöka sin användning av de lösningar som Ariba Inc. (Nasdaq: ARBA), ledande leverantör av lösningar för smidigare och närmare affärssamarbete mellan företag, levererar. Enligt ett nytt avtal kommer Nordea att börja använda Ariba Spend Visibility™, Ariba Supplier Information Management ™ och Ariba Supplier Performance Management ™ för att skapa en effektivare spend management och förbättra affärsrelationerNA. Banken använder redan idag Ariba Sourcing ™ och Ariba Contract Management ™ som verktyg i sina förhandlingar och för att nå samstämmighet och bästa kvalitet i de avtal som tecknas inom bolagets olika verksamhetsområden.

Ariba Spend Visibility kommer att användas för att identifiera möjliga besparingsområden och för att upptäcka, bedöma och knyta upp nya leverantörspartners samt säkerställa att informationen om dem är korrekt och aktuell, kommer Nordea att arbeta med Ariba Supplier Information Management. Genom kontinuerliga mätningar kommer man också att skapa förutsättningar för bättre resultat. Vidare kommer bolaget att dra nytta av Ariba Supplier Performance Management i utvärderingen av sina leverantörer, som sker utifrån ett 360-gradesperspektiv och programenligt sätta in korrigerande åtgärder för att uppnå högsta möjliga nivå när det gäller leverantörernas prestation och samarbete.

Leverans on-demand i Ariba Commerce Cloud är den mest effektiva och verkningsfulla plattformen för samarbete inom global handel. Aribas molnlösningar ger snabba resultat då de inte kräver någon programvara och ingen infrastruktur eller partnerintegration behöver hanteras.

"Det finns många interna åtgärder som företag kan genomföra för att förbättra sina resultatsiffror, men för att kunna få bolaget att växa måste de ha ett mer utåtriktat synsätt”, säger Henrik Smedberg, Nordiskt ansvarig på Ariba. "Med Aribas lösningar på plats, kan Nordea genomföra affärsprocesser som bygger på verkligt samarbete och som gör att de kan minska sina kostnader och risker samtidigt som bolagets prestation och vinster förbättras.”

Om Ariba

Ariba, Inc. är den ledande leverantören av lösningar för förbättrade affärssamarbeten mellan företag. Ariba kombinerar ledande teknologi för nätbaserade tjänster (SaaS) för att optimera hela affärskedjan med världens största nätcommunity där företag kan hitta, göra överenskommelser med och samarbeta med varandra. Dessutom ges kunder tillgång till ett globalt nät av partners och experter som kan stärka interna resurser och kompetensområden. Tillsammans ger det allt ett företag behöver för att kontrollera kostnader, minska risker, öka vinst och förbättra kassaflöde och finansiella flöden – allt i molnet. Oavsett om du köper, säljer eller hanterar kassaflöden, så kan det göras mer effektivt i Ariba® Commerce Cloud. Över 325,000 företag, inklusive mer  än 90% av Fortune 100 använder Aribas lösningar för att skapa bättre affärsrelationer mellan företag. Nordiska kunder är bland andra AstraZeneca, Carlsberg, SKF, Pernod Ricard Nordic (Tidigare Vin & Sprit), Skandia, Sony Ericsson, Lantmännen, Storebrand, Walki, Kone med flera. För ytterligare information gå till www.ariba.com

eller kontakta:

Helena LidenJustPR Ltd.+44 7798 871 585Helena.liden@justpr.co.uk

 

Copyright © 1996 – 2010 Ariba, Inc.

Ariba, Aribas logotyp, AribaLIVE, SupplyWatch, Ariba.com, Ariba.com Network och Ariba Spend Management. Find it. Get it. Keep it. och PO-Flip och ägs av Ariba, Inc. Ariba Spend Management, Ariba. This is Spend Management, Ariba Solutions Delivery, Ariba Analysis, Ariba Buyer, Ariba Category Management, Ariba Category Procurement, Ariba Contract Compliance, Ariba Contracts, Ariba Contract Management, Ariba Contract Workbench, Ariba Data Enrichment, Ariba eForms, Ariba Invoice, Ariba Payment, Ariba Sourcing, Ariba Spend Visibility, Ariba Travel och Expense, Ariba Procure-to-Pay, Ariba Workforce, Ariba Supplier Network, Ariba Supplier Connectivity, Ariba Supplier Performance Management, Ariba Content Procurement, Ariba PunchOut, Ariba QuickSource, PO-Flip, Ariba Spend Management Knowledge Base, Ariba Ready, Ariba Supply Lines, Ariba Supply Manager, Ariba LIVE, It’s Time for Spend Management och Supplier Lifecycle Management  är varumärken som ägs av Ariba, Inc. Övriga produktnamn kan vara varumärkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag i USA och/eller i andra länder.


Ariba Safe Harbor - Ansvarspolicy
Safe Harbor yttrande under Private Securities Litigation Reform Act 1995: Samtliga påstående och informationen i detta meddelande gäller Aribas förväntningar, övertygelser, hopp, planer, intentioner eller strategier gällande framtiden och är således förutseende påståenden som innebär viss risk och ovisshet. Alla förutseende påstående i detta meddelande baseras på den information som Ariba har tillgång till vid tidpunkten för detta meddelande och vi åtar oss inte ansvaret att uppdatera något av denna typ av yttranden.

Dessa yttranden utgör ingen garanti för framtida prestationer och de faktiska resultaten kan variera från våra nuvarande förväntningar. Faktorer som kan orsaka eller bidra till att Aribas finans- och verksamhetsresultat varierar från nuvarande förväntningar inkluderar, men är inte begränsade till: effekten av den ekonomiska krisen på Aribas verksamhet och finanisella status; försenad utveckling eller leverans av nya versioner av Aribas produkter och tjänster; låg acceptans på marknaden av Aribas existerande eller framtida produkter eller tjänster; oförmåga att fortsätta utveckla konkurrenskraftiga nya produkter och tjänster vid lämplig tidpunkt; introduktion av nya produkter eller tjänster från konkurrerande företag; förmågan att attrahera och behålla kvalificerad personal; svårigheter att införliva  förvärvade företag; långa och oberäkneliga försäljningscykler och uppskjutna beställningar; försämrade ekonomiska förutsättningar inklusive effekten av en lågkonjunktur; oförmåga att kontrollera kostnader; förändringar av företagets prissättning eller kompensationspolicy, märkbara variationer i varukostnader; resultet av och kostnaderna för eventuella framtida regleringar eller rättsliga åtgärder; effekten på våra tillgångar till exempel avbrutna eller förlorade kundkontrakt, samarbetspartners, leverantörer eller resultatet av sådana avtal. Faktorer och risker associerade med dess verksamhet, inklusive en rad faktorer och risker beskrivna enligt ovan, diskuteras i Aribas Form 10-Q registrerade hos SEC den 5 augusti 2010.