Ark Travel AB

Ark Travel AB - Pressmeddelande 24 april, 2006

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 16:20 CEST

Annika Lunding föreslås till ny styrelseledamot i Ark Travel AB.

Aktieägare representerande cirka 34,9 % av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att man vid morgondagens stämma kommer att föreslå omval av Susanna Bervå, Staffan Persson och Fredrik Tilander som styrelseledamöter samt nyval av Annika Lunding. Annika Lunding, född 1964 är marknadsekonom, utbildad vid IHM. Annika har en bred erfarenhet från resebranschen samt media. Sedan 1999 är hon ägare och VD för SportCamp, som bedriver lägerverksamhet för barn och ungdom.

Jörgen Tilander har meddelat att han inte längre står till förfogande för omval. Tilander har varit verksam i Ark Travels styrelse under 18 år och har beslutat att koncentrera sig på ett färre antal uppdrag.

För ytterligare information v g kontakta:
Styrelseordförande Staffan Persson, tel: 070-321 00 98
Ark Travel AB (publ), 556329-2464, Norrtullsgatan 12 A, Box 6496, 113 82 Stockholm
www.arktravel.se

Ark Travel är den största svenskägda fullservicebyrån för affärs- och gruppresor. Bolaget bildades 1982, och dess affärsidé är att hjälpa och underlätta för företag och organisationer att nå sina affärsmål genom effektiviserade resprocesser. Ark Travel ser en utmaning i att inte bara betjäna utan också utveckla kunden och samtidigt även marknaden och sig självt. Ark Travels vision är att uppfattas som den självklara portalen för nordiska affärsreseköpare med höga kvalitets- och servicekrav. Bolaget är noterat på Aktietorget.