Ark Travel AB

Ark Travel AB - Pressmeddelande 26 april, 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 11:15 CEST

- Årsstämman beslöt att utdela 4:30 kronor per aktie.

- Årsstämman beslöt vidare om split av aktien 2:1.

- Årsstämman beslöt om nyval av styrelseledamoten Annika Lunding.

Vid Ark Travels årsstämma den 25 april 2006 beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med 4:30 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 28 april och utbetalningsdag beräknas bli den 4 maj.

Stämman beslutade vidare att enligt styrelsens förslag genomföra split av Ark Travel aktien med 2:1. Sista dag för handel med osplittad aktie är den 16 maj 2006, således blir då första dag för handel med splittad aktie den 17 maj 2006. Avstämningsdag för split är den 19 maj.

Till ny styrelse beslutade stämman om nyval av Annika Lunding samt omval av Susanna Bervå, Staffan Persson och Fredrik Tilander. Annika Lunding, född 1964 är marknadsekonom, utbildad vid IHM. Annika har en bred erfarenhet från resebranschen samt media. Sedan 1999 är hon ägare och VD för SportCamp, som bedriver lägerverksamhet för barn och ungdom.

Vid efterföljande styrelsemöte utsågs Staffan Persson till styrelseordförande.

VD Susanna Bervå:s presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För ytterligare information v g kontakta:
Styrelseordförande Staffan Persson, tel: 070-321 00 98 eller
Verkställande Direktör Susanna Bervå, tel: 08 - 505 876 00, e-mail: susanna.berva@arktravel.se
Ark Travel AB (publ), 556329-2464, Norrtullsgatan 12 A, Box 6496, 113 82 Stockholm
www.arktravel.se

Ark Travel är den största svenskägda fullservicebyrån för affärs- och gruppresor. Bolaget bildades 1982, och dess affärsidé är att hjälpa och underlätta för företag och organisationer att nå sina affärsmål genom effektiviserade resprocesser. Ark Travel ser en utmaning i att inte bara betjäna utan också utveckla kunden och samtidigt även marknaden och sig självt. Ark Travels vision är att uppfattas som den självklara portalen för nordiska affärsreseköpare med höga kvalitets- och servicekrav. Bolaget är noterat på Aktietorget.