Ark Travel AB

Ark Travel erbjuder klimatneutralisering i samarbete med Tricorona

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 13:49 CEST

(Aktietorget: ARKT)

Tjänsten klimatneutralisering beräknar utsläpp och klimatpåverkan samt erbjuder möjlighet att neutralisera genom investeringar i projekt för förnybar energiproduktion. Investeringar i förnybar energi bidrar till att minska världens beroende av fossila bränslen.

Klimatfrågorna blir allt viktigare och vi ser en ökad efterfrågan på klimatneutralisering. Nu möter vi denna efterfrågan, säger Susanna Bervå, VD Ark Travel i en kommentar. Vi väljer att samarbeta med Tricorona eftersom vi behöver ha en trovärdig partner som förstår våra krav på kvalitet. De projekt som erbjuds är certifierade under Kyotoprotokollets "Clean Development Mechanism" och de möter dessutom kraven i Gold Standard, en frivillig standard som tagits fram av bland andra WWF International och Greenpeace International.

"Det finns en växande medvetenhet om klimatneutralisering som en av många åtgärder som behövs i kampen mot växthuseffekten. Det måste dock göras på ett miljöriktigt och hållbart sätt", poängterar Per Egstam, ansvarig för klimatneutralisering på Tricorona. "I och med att vi tar hänsyn till samtliga växthusgasutsläpp, samt uteslutande använder projekt som är certifierade under Kyotoprotokollet, erbjuder vi marknaden en klimatneutraliseringstjänst av högsta kvalitet."

Mer information om tjänsten Tricorona Green finns på www.tricoronagreen.com.


För ytterligare information v g kontakta:
Verkställande Direktör Susanna Bervå, tel: 08 - 505 876 00, e-mail: susanna.berva@arktravel.se
Per Egstam, Tricorona Climate Partner tel: 08-506 88 559 e-mail: climate@tricorona.se
Ark Travel AB (publ), 556329-2464, Norrtullsgatan 12 A, Box 6496, 113 82 Stockholm
www.arktravel.se


Ark Travel är den största svenskägda fullservicebyrån för affärs- och gruppresor. Bolaget bildades 1982, och dess affärsidé är att hjälpa och underlätta för företag och organisationer att nå sina affärsmål genom effektiviserade reseprocesser. Ark Travels vision är att uppfattas som den självklara portalen för nordiska affärsreseköpare med höga kvalitets- och servicekrav. Ark Travel är noterat på Aktietorget.