Uppdrag arkeologi

Arkeologi vid Eggeby gård

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2018 11:12 CEST

Ett friluftsbad ska byggas vid Eggeby gård på Järvafältet, mitt emot Tensta och Rinkeby. På platsen har tidigare påträffats spåren efter en förhistorisk boplats från järnåldern och innan bygget kan starta kommer en arkeologisk undersökning att genomföras.

Gården Eggeby är skriftligt belagd från 1400-talet. Det är också känt att Eggeby fungerade som prästgård till Spånga kyrka fram till 1600-talets början. Vid Eggeby gård finns två förhistoriska gravfält med ett trettiotal runda stensättningar och högar vardera, sannolikt från både äldre och yngre järnålder. Vid gården står också en runsten från vikingatiden som omnämner en bro. De människor som begravde sina döda på gravfältet och reste runstenen har troligen bott alldeles intill.

Undersökningarna genomförs av Uppdrag arkeologi under maj och början av juni 2018. Genom undersökningarna hoppas vi bättre kunna ringa in gårdens ålder och storlek och om platsen under någon tid har övergivits och i så fall varför? Utifrån föremål som påträffas i och omkring husen kan även ställas frågor om ekonomi, sociala relationer och externa kontakter under järnåldern.

”- På Järvafältet finns välbevarade kulturmiljöer som formats under mycket lång tid. Granne med storstaden hittar vi här delar av ett landskapså som det såg ut före det att staden Stockholm etableras”, säger Johan Runer, arkeolog och projektledare vid Uppdrag arkeologi.

I området rör sig dagligen många människor och undersökningarna kommer att presenteras för allmänheten vid två tillfällen:

  • Onsdag 23/5 kl 18:30
  • Onsdag 30/5 kl 18:30

Frågor och mer information

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss går det alltid bra att ringa eller skriva e-post. Du kan också följa vårt arbete via Facebook: www.facebook.com/uppdragarkeologi

Kontakt: Johan Runer, projektledare

johan.runer@uppdragarkeologi.se

Tfn 073 662 34 02

Uppdrag arkeologi är ett företag verksamt inom svensk uppdragsarkeologi.