Fastighetskontoret, Stockholms stad

Arkitekt utsedd för utveckling av Stadsbiblioteket

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2014 15:00 CET

Nu har en arkitekt handlats upp för att utveckla och rusta upp Stadsbiblioteket. Det blir brittiska Caruso St John Architects, som tillsammans med Scheiwiller Svensson får uppdraget.

Stockholms stad planerar just nu för att utveckla och rusta upp Stadsbiblioteket. Huvudbyggnaden, som ritades av Gunnar Asplund och invigdes 1928, är ett av den moderna svenska arkitekturens stora verk – känd även internationellt.

– Vår bedömning är helt enkelt att Caruso St John Architects är mest kvalificerade för uppdraget. De har en erkänd kompetens av arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och med publika byggnader innehållande kulturell verksamhet. Det handlar till exempel om gallerier, konsthallar, museer, bibliotek och kyrkor, säger Juan Copoví-Mena, fastighetsdirektör i Stockholms stad.
– Även arkitektens beskrivning av hur och på vilket sätt de vill genomföra uppdraget, ligger bakom beslutet, fortsätter Juan Copoví-Mena.

Uppdraget till Caruso St John Architects handlar om att titta på samtliga lokaler som ingår i fastigheten Spelbomskan 16, vilket innebär huvudbyggnaden, annexet och bazarerna. Ingen yttre utveckling planeras utan fokus ligger på invändig utveckling.

– Vi tror mycket på denne arkitekt och ser fram emot att snabbt komma igång med arbetet, att utveckla Stadsbiblioteket, säger Inga Lundén, Stockholms Stadsbibliotek. – Vi vet hur vi vill att verksamheten ska utvecklas för att vi ska kunna möta besökares behov och krav på en modern biblioteksverksamhet. Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med arkitekten kring dessa frågor, fortsätter Inga Lundén.

Mer information om Stadsbibliotekets idéer för verksamhetens utveckling finns i det verksamhetskoncept som bifogas. Från och med idag finns också en mindre utställning i Stadsbibliotekets huvudbyggnad och i annexet, som beskriver detta.

En förutsättning för upprustning och utvecklingen av Stadsbiblioteket är de politiska besluten. Ett inriktningsbeslut planeras till våren 2015. Preliminärt kan arbetena komma igång 2017 och vara klara 2019.

Bakgrund

Asplundshuset var vid invigningen 1928 Europas - och kanske världens - mest moderna och tillgängliga bibliotek. Idag ställer besökare andra krav vilket skapat nya behov. För att Stadsbiblioteket ska fortsätta vara ett samtida bibliotek som är relevant för det mångspråkiga Stockholm, behöver byggnaden moderniseras och anpassas till nya förutsättningar, som exempelvis medborgarnas förändrade beteenden och utökningen av publikströmmar vid Odenplan. Stadsbiblioteket har också stora underhållsbehov.

Fakta om upphandlingen

Caruso St John Architects har tillsammans med Scheiwiller Svensson fått uppdraget efter en öppen upphandling. Upphandlingen har föregåtts av en prekvalificeringsrunda, vilket innebär att bara de mest kvalificerade arkitekterna erbjöds att lämna anbud (totalt fem kontor). De kvalifikationer som krävdes var bland annat erfarenhet av biblioteksverksamhet och arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Överklagandeperioden pågår till och med den 30 december 2014.

Upplysningar

Juan Copoví-Mena, fastighetsdirektör
08-508 270 10, juan.copovi-mena@stockholm.se

Stefan Hagdahl, projektledare, fastighetskontoret
08-508 269 38, stefan.hagdahl@stockholm.se

Berit Svedberg, kulturdirektör
08-508 319 01, berit.svedberg@stockholm.se

Inga Lundén, stadsbibliotekarie
076-123 11 90, inga.lunden@stockholm.se

Anne-Marie Evers, projektledare, Stadsbiblioteket 
076-123 10 38, anne-marie.evers@stockholm.se

Karolina Keyzer, stadsarkitekt
08-508 271 16, karolina.keyzer@stockholm.se

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi ansvarar för ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt fastighetsbestånd består av allt från större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, idrottshallar, saluhallar, salutorg, partihandelsområden och brandstationer till slott och herrgårdar, konstnärsateljéer, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.