Linköpings kommun

Arkitekttävling för ny stadsdel kring nytt resecentrum i Linköping

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 14:37 CEST

Linköpings kommun kommer att påbörja en arkitekttävling hösten 2012 inom ramen för stadsbyggnadsprojektet ”Innerstaden växer över ån”. Projektet innehåller ett nytt resecentrum och att innerstaden utvidgas.

Kommunen har under en lägre tid verkat för en utbyggnad av järnvägskapaciteten till Linköping och för ett modernt järnvägsnät i södra Sverige. Trafikverket har i sin kapacitetsutredning bland annat föreslagit att järnvägen mellan Linköping och Norrköping ska byggas ut med två nya spår. Dessa två spår skulle ligga i det område som den redan beslutade järnvägsutredningen för Ostlänken har pekat ut.

 – Att planeringen för ny järnväg har kommit så långt som den har beror på att Linköpings kommun och andra regionala aktörer har varit drivande i planeringsprocesserna. För att uppnå resultat är det nödvändigt att fortsätta att agera aktivt, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Linköpings kommunfullmäktige beslutade redan 2007 att flytta resecentrum till ett nytt läge öster om Stångån. Kommunen har även köpt in mark  i området runt  nya resecentrum. I nästa steg kan den denna nya del av innerstaden byggas ihop med planerade stadsdelen Kallerstad. Översiktsplanen för Kallerstad ger möjlighet att bygga upp till 5 000 bostäder och 20 0000 arbetsplatser.

Att låta innerstaden växa över ån är en komplex stadsbyggnadsuppgift. För att belysa olika alternativa lösningar är en arkitekttävling i form av en stadsplanetävling ett lämpligt medel. Tävlingen genomförs med så kallad prekvalificering. Det innebär att intresserade arkitektbyråer får göra en intresseanmälan och att kommunen sedan väljer ut ett antal byråer som får lämna in tävlingsförslag.

Intresseanmälan görs hösten 2012 och själva tävlingen genomförs våren 2013. Den beräknas kosta 3,6 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82 eller kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon 013-20 62 94, 0736 - 75 76 79, samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilson, 070-618 71 13.

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Linköping vill växa, utvecklas och attrahera nya invånare. Vi vågar pröva nya idéer, både i vår service till medborgarna och i vår egen organisation. Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat. Linköping har ett stort universitet och Linköping är Sveriges flyghuvudstad.