Falkenbergs kommun

Arkitekttävling formar nya kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2015 14:11 CET

Det blir en tävling som avgör hur nya kunskaps- och kulturcentrum ska se ut, när det ersätter delar av gymnasieskolan och biblioteket.

– Att gå i gymnasiet är starten i vuxenlivet. Vi politiker vill att den här byggnaden ska vara vacker och inbjudande och vara ett sätt för staden att visa att utbildning är viktigt i Falkenberg. Byggnaden kommer att vara viktig för många som bor och är här. Skolan, biblioteket och Kulturskolan gör att det kommer att finnas något för alla där, säger Per Svensson (s), oppositionsråd i Falkenberg.

I tävlingen vill kommunen dels ha förlag på en byggnad men också ha förslag på hur området runt omkring byggnaden utvecklas i den detaljplan som håller på att arbetas fram.

– De tävlande ska inte bara rita en byggnad. De ska också redogöra för hur byggnaden invändigt ska tillgodose de behov som finns och utvändigt hur den kommer att ta plats i stadsbilden, säger Inge Emanuelsson, chef för stadsbyggnadskontoret.

Tävlingsområdet består av en stor del av kvarteret Krispeln, där delar av gymnasieskolan ligger i dag. Även byggnaden som i folkmun kallas ”Murtanshuset” efter trafikskolan där, ingår. Det huset kan tänkas bort i tävlingen, om detta gagnar tävlingsförslaget. På sikt skulle det kunna vara ett sätt att öppna upp området mot Stortorget.

– Vi tror att det här är ett bra sätt att få in olika perspektiv. Byggnaden och dess läge kommer att vara viktiga för Falkenbergs centrum, säger Per Svensson(s).

18 mars 2014 går inbjudan till en intresseanmälan för tävlingen ut till arkitektbyråer i Sverige och Europa genom Opic (www.opic.se). Arkitekttävling, eller projekttävling som det heter formellt, är ett väl inarbetat sätt att arbeta inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Det ger möjlighet att få in flera olika förslag på byggnader. Utan tävling går det enbart att få ett förslag från en byrå. Falkenbergs kommun genomför tävlingen tillsammans med Sveriges Arkitekter, som har stor vana vid den här typen av tävling.

En jury bestående av tjänstemän från bland annat utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen samt en referensgrupp bestående av politiker granskar sedan tävlingsförslagen och utser en vinnare. Det vinnande förslaget måste sedan godkännas av kommunfullmäktige, innan det blir aktuellt att bygga.

Planen är att det ska vara inflyttningsklart i slutet av 2018.

Så här ser tävlingsprocessen ut:

  1. 150318 Tävlingsinbjudan går ut
  2. 150416 Senaste dag att anmäla sitt intresse att delta
  3. Vecka 19 2015 Fyra byråer får erbjudande om att lämna in ett tävlingsbidrag.
  4. Vecka 23 Ett tävlingsunderlag, med allt de tävlande behöver veta om ytor, lokalbehov och verksamhet går ut.Frågor går att ställa efterhand, och alla fyra byråerna får sedan svaren.
  5. 150922 Senaste dag för de fyra byråerna att lämna in sitt bidrag (sker anonymt). De som lämnat ett förslag enligt tävlingsreglerna, får en ersättning för detta.
  6. Därefter: En jury bestående av tjänstemän från bland annat utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen samt en referensgrupp bestående av politiker granskar under tre veckor förslagen noga. För att garantera anonymiteten, får förslagen inte visas utanför jurygruppen och referensgruppen.
  7. Oktober 2015: Juryn meddelar en vinnare.
  8. Därefter: Kommunfullmäktige fattar beslut om byggnaden ska byggas eller ej
  9. Om den ska byggas får arkitektfirman erbjudande om att göra projekteringsförlag, det vill säga göra en ritning det går att bygga efter.
  10. När vinnare är utsedd kommer även underlaget till detaljplan att arbetas in i det pågående arbetet med ny detaljplan för kvarteret Krispeln.

Falkenberg är en västkustkommun i Halland med drygt 42 000 invånare. 2012 utsågs Falkenberg till årets tillväxtkommun. Falkenberg är också ett välbesökt besöksmål med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar över fem miljoner besökare till kommunen varje år.

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".