Vallastaden 2017

Arkitekttävling om plan för Vallastaden (Lokalmedia)

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 13:00 CET

LinköpingsBo2016 ska bebygga ett område i Västra Valla, Vallastaden, intill Campusområdet. Här ska finnas bostäder, förskolor, kultur, service, handel med mera. I hela projektet och i planeringen av området är dialog och samverkan mellan kommunen, byggherrar och framför allt med Linköpingsbor i fokus.

Nu utlyser Linköpings kommun en arkitekttävling – om hur området ska se ut. Hur ska gatorna gå, var ska husen ligga, var ska parker och offentliga rum placeras?

– Vi har beslutat att ha en allmän tävling till skillnad från en tävling där bara särskilt inbjudna arkitekter får delta och lämna förslag, säger Muharrem Demirok (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande. På det här sättet hoppas vi fånga upp udda idéer, nytt tänk från arkitekter som kanske inte är etablerade än.

Arkitekttävlingar är en form av upphandling och processen övervakas noggrant av Sveriges Arkitekter som är garant för att all formalia följs.

– Det ska bli intressant att följa den här processen, säger Jacob Björneke (S), kommunalråd och medlem i tävlingsjuryn. Vi har stora förväntningar på de kommande tävlingsbidragen och på hur Vallastaden kan komma att gestalta sig!

I samband med arkitekttävlingen anordnar LinköpingsBo2016 tre medborgardialogmöten i april, med tre olika teman. Dokumentationen från gruppdiskussionerna kommer sedan att finnas tillgänglig för arkitekter som deltar i tävlingen, som ytterligare inspiration.  

Tävlingsprogrammet finns tillgängligt på Sveriges Arkitekters webbsida www.arkitekt.se.  Tävlingen pågår 19 mars – 11 juni. De Linköpingsbor som vill delta i medborgardialogmötena kommer att få kunna anmäla sig via webbsidan inom kort.

För mer information, Muharrem Demirok (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, telefon 073 – 67 57 679 eller Jonas Sjölin, projektledare LinköpingsBo2016, telefon 013-20 62 39.

LinköpingsBo2016 är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resultera i en helt ny stadsdel vars första etapp, Vallastaden, ska stå klar sommaren 2016. Det är också namnet på det bo- och samhällsexpo som går av stapeln när första etappen är klar. Under resans gång kommer LinköpingsBo2016 att vara en plattform för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar. Dialog och delaktighet är i fokus under hela arbetet fram till 2016.