Trollhättans stad

Arkitekturpriset till förvandling av Högbo

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 14:02 CEST

Från danspalats och restaurang - till bostäder. Förvandlingen av Högbo blev inte bara lyckad för de gäster som flyttade in för ett år sedan - i dag fick byggherren och arkitekten blommor och 20 000 kronor. Det blev nämligen Högbo 1 (med byggherren Sefa Bygg och Konsult samt arkitekten Peter Bergman från Contekton) som fick Trollhättans Stads arkitekturpris 2008.

Byggnadsnämndens motivering: I en brant bergssluttning har tre byggnadskroppar lagts tvärs nivåkurvorna vilket skickligt utnyttjats för att ge största möjliga utsikt och ljusinfall mot älvrummet. Ytterligare två byggnader lutar sig mot berget i de småskaliga inre delarna av kvarteret. Byggnaderna har formgetts i en snällt modernistisk stil med traditionella kulörer. Sammantaget smälter de väl in i natur- och stadsmiljö. Återställandet av Högbo restaurang mot det ursprungliga utseendet och med tydliga moderna tillägg är en god kulturgärning.

Två hedersomnämnanden delades ut:

Nybyggnad av lager, Baljan 1 (Humlans minilager) En enkel industribyggnad har utformats som en svart box med kraftfulla och tydliga arkitektoniska element. Skärmtak och skarpt gula dörr- och fönsterpartier skjuter ut ur den svarta lådan samtidigt som "vingar" på gavlarna upplöser den fyrkantiga formen. Ett fönsterparti och nästan övertydlig skyltning på gaveln mot E45 utnyttjar väl det exponerade läget.

Ändring av vattentorn till bostad, Strömslund 2:16 Vattentornet i Strömslund har genom ändring till en ovanligt smal men mångbottnad bostad hittat en användning som möjliggör ett långsiktigt bevarande. Genom små, men skarpa, ingrepp har bostaden tillförts ljus och karaktär. Byggnadens vertikalitet har förstärkts i fasaden mot älven med en högt skuren fönsterslits som kröns av en avrundad balkong utanför ett stort halvrunt fönsterparti. Tillbyggnaden har underordnat sig tornet i såväl form som färg. En kulturhistoriskt intressant byggnad har kunnat bevaras och har tillförts stilistiskt skarpa arkitektoniska kvaliteter.

För ytterligare information kontakta arkitekt Mikael Wennergren, 0520-49 74 65, 070-347 30 13