Trollhättans stad

Arkitekturpriset till trafikledningscentral

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 15:31 CEST

En lyckad ombyggnad av en ledningscentral tog hem förstapriset när Trollhättans Stad i dag utsåg årets arkitekturpris .
Det blev ombyggnaden av trafikledningscentralen vid 1916 års slussar (med byggherren Sjöfartsverket samt arkitekten Sweco) belönades med blommor och 20 000 kronor.
Byggnads- och trafiknämndens motivering:

Ombyggnad av trafikledningscentral vid 1916 års slussar, Åker 10:1 Byggherre: Sjöfartsverket. Arkitekt: Sweco Architects. Det är en pigg gestalt som kikar över kajkanten och håller ett vakande öga över slussningarna i Trollhätte kanal. Med en lekfull gest sträcker sig det fristående hisstornet mellan de olika nivåerna. Ombyggnaden av Sjöfartsverkets trafikledningscentral har gett den nya funktioner och ett större övervakningsområde. Form och material samverkar här till en lätthet som på ett effektfullt sätt kontrasterar till de tunga slusskonstruktionerna i granit. Med träffsäkerhet i materialval och detaljutföranden har man här skapat en byggnad som sticker ut och med tydlighet uttrycker sin viktiga funktion för slussverksamheten, som så starkt förknippas med Trollhättan.

Hedersomnämnande gick till:

Nybyggnad av biblioteket Kronan, Harven 1 Byggherre: Trollhättans Tomt. Arkitekt: Contekton Arkitekter. Som en röd kub vid Lantmannavägen står det nya biblioteket i Kronogården. Byggnaden tar stöd i de bakomliggande betongväggarna, vilka är vackert och raffinerat utsmyckade med gjutna bokstäver i relief, och sammanlänkar biblioteksbyggnaden med skolan. De stora glasytorna har försetts med solavskärmande raster av metallameller som tillsammans med den rödmålade stående träpanelen skapar en levande växelverkan mellan de horisontella och det vertikala. Bibliotekets interiör med sin generösa volym och sammanhållna inredning skapar tillsammans med det exteriöra uttrycket ett välkommet och lyckat arkitektoniskt tillägg i stadsdelen.

Tillbyggnad av restaurang Albert, Strömsberg 1 Byggherre: Imagine kök AB. Arkitekt: Contekton Arkitekter. Blygt bakom träden tittar den nya matsalen fram genom Fagerstrands grönska. Långsträckt och hukande kilar den in sig i den branta sluttningen, tillbyggnaden som har försett restaurangen med nytt kök och plats för fler matgäster. Med en storslagen gest öppnar sig den rymliga matsalen mot vattnet och Trollhättans stadskärna och ger mersmak. Utvändiga byggnadsdetaljer och val av kulörer har här tagits om hand med stor omsorg. Projektet har på ett föredömligt sätt lyckats möta verksamhetens nutida behov med ett respektfullt tillägg som berikar en kulturhistoriskt värdefull byggnad med en samtidsgestalt.
_________________________________________________________________________________________ Informationskontoret    Gärdhemsvägen 9    461 83 Trollhättan    Informationschef Peter Asp    Telefon: 0520-49 70 49, 070-206 86 87    peter.asp@trollhattan.se    www.trollhattan.se