Polarforskningssekretariatet

Arktis i fokus

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 09:26 CET

Seminariet Arktis i fokus syftar till att ge en inblick i forskning kring dessa frågor med bidrag av experter från Sverige och Danmark under medverkan av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Kron­prinsessan Victoria, liksom de två övriga skandinaviska tronföljarna, har ett aktivt engagemang för klimat- och miljöfrågor, inte minst vad gäller vårt eget närområde Arktis. De tre var beskyddare av polaråret i sina respektive länder och deltog 2007 och 2009 tillsammans med forskare i studieresor till Arktiska oceanen, Svalbard och Grönland. Kronprinsessan Victoria har också besökt Abisko na­turvetenskapliga station. Som ett resultat av deras gemensamma upplevelser har det nyligen publice­rats en bok som i ord och bild presenterar tronföljarnas och forskarnas intryck från Arktis.

Medverkande forskare:

Jan Backman, professor i geologi, Stockholms universitet (om Arktiska oceanen)

Torben R. Christensen, professor i ekosystemanalys, Lunds universitet (om ekologisk forskning i Subarktis och Abisko)

Jörgen Peder Steffensen, universitetslektor i geofysik, Köpenhamns universitet (om Grönlands in­landsis och klimathistoria)

Seminariets leds av Anders Karlqvist, Polarforskningssekretariatet och värd är Håkan Jorikson, mu­seichef, Grenna Museum.

Medias representanter hälsas välkomna till Arktis i fokus på Polarcenter vid Grenna Museum den 10 februari. Platserna ska vara intagna senast kl 18.50, seminariet avslutas kl 21.30.

Föranmälan är obligatorisk. Antalet platser är begränsat. Fototillfällen ges i anslutning till seminari­ets inledning samt vid pausen.

För ytterligare upplysningar samt anmälan, senast måndagen den 5 februari, kontakta: Sofia Rick­berg, informationssekreterare vid Polarforskningssekretariatet, tel: 08-673 97 25, 070-344 92 65, e-post: sofia.rickberg@polar.se

Läs mer:

Polarforskningssekretariatet: www.polar.se

Internationella polaråret 2007–2008: www.ipy.se

Grenna Museum: www.grennamuseum.se

Seminariet arrangeras av Grenna Museum i samarbete med Polarforskningssekretariatet.