Polarforskningssekretariatet

Arktisforskare på väg

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 13:28 CEST

Den dansk-svenska expeditionen LOMROG II (Lomonosov Ridge off Greenland) ge­nomförs i området kring Nordpolen under sex veckor med isbrytaren Oden som forsk­ningsplattform. Utifrån den aktuella issituationen kommer exakt rutt och undersökningsom­råde att fastställas under resans gång. Lomonosovryggen, en bergsrygg på havsbottnen, är särskilt intressant för forskarna. LOMROG II är en fortsättning på de undersökningar som genomfördes norr om Grönland 2007.

De danska forskarna kommer främst att arbeta inom Kontinentalsokkelprojektet, som har koppling till FN:s havsrättskonvention om nationers anspråk på havsbotten mer än 200 sjömil från kusten. Med hjälp av ett avancerat flerstråligt 3D-ekolod, seismik och provtag­ning av sediment och vatten ska forskarna samla information om havsbottnens utseende och uppbyggnad.

En grupp maringeologer från Stockholms universitet deltar inom det danska projektet. Svenska forskare ska också studera rovlevande djurplanktons roll i Arktis födoväv samt med hjälp av sedimentkärnor från Lomonosovryggens sluttning undersöka hur bland annat tidi­gare inlandsisar har påverkat det globala klimatet.

Forskningsexpeditionen LOMROG II genomförs av det danska Kontinentalsokkelprojektet i samarbete med Polarforskningssekretariatet. Med ombord finns Polarforskningssekreta­riatets konstnärsstipendiat Gunnar D Hansson samt lärarstipendiaten Matti Karlström, från Björkhagens skola i Johanneshov. Ett danskt TV-team deltar också i expeditionen.

Mer information finns på följande sidor, där även rapporter och bilder från expeditionen kommer att publiceras efter avfärden den 31 juli:

www.polar.se/expeditioner/swedarctic2009 samt http://a76.dk/expeditions/lomrog2009

Inom Kinnvikaprojektet har sammantaget ett sjuttiotal forskare från 15 länder arbetat inom områdena glaciologi, geologi, ekologi, atmosfärskemi, arkeologi och vetenskapshistoria. Pro­jektet fokuserar på forskning om arktisk uppvärmning och mänsklig klimatpåverkan. Forsk­ningsstationen vid Kinnvika togs i drift under det Internationella geofysiska året 1957-58 och under denna avslutande säsong ska stationen åter stängas.

Mer information finns på www.polar.se/expeditioner/swedarctic2009 samt www.kinnvika.net

Ytterligare upplysningar lämnas av Eva Grönlund, kommunikationschef vid Polarforsknings­sekretariatet, tel: 08-673 97 30, 070-344 92 51, e-post: eva.gronlund@polar.se.