Teknopol AB

ARLA Foods amba ny industripartner i nordisk miljötekniksatsning

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2015 15:55 CEST

Arla Foods, Skandinaviens största mejerikoncern, förstärker nu innovationsinsatsen och går med i Nordic Cleantech Innovation Link, ett av de bredaste nordiska nätverken för miljöteknikföretag.

Arla Foods är både det första danska företaget och det första livsmedelsföretaget som ansluter sig till NCI-Link. Som industripartner söker Arla främst efter nätverkspartners som kan vara med och styrka Arlas produktionsprocesser och produktsortiment, och göra dem ännu mer bärkraftiga.

“Arla har ambitiösa mål for innovationsinsatsen kommande år. För det första ska minst 10 % av vår omsättning 2017 komma från nya produkter, och för det andra vill vi arbeta både smartare och mer bärkraftigt. Jag är säker på att vi kommer hitta nya innovationspartners i NCI-Link som kan bidra till väsentlig förnyelse av vår produktpalett och tillsammans med oss vidareutveckla våra processer” säger Harry Barraza, Head of Open Innovation – Universitet & Konsortier i Arla Foods amba.

Via NCI-Link får Arla möjlighet att samarbeta med små och mellanstora miljöteknikföretag i utvecklingen av nya produkter och produktioner i en öppen innovationsprocess. Det första samarbetsprojektet med ett av NCI-Links medlemsföretag har redan startat.

“Tillsammans med ett av de danska teknikföretagen i NCI-Link undersöker vi en helt ny teknologi som kan tillföra mycket till utvecklingen av nya ingredienser, smakämnen och produkter; ett gott exempel på det som vi gärna vill uppnå med vår ’open innovation’ strategi – nya hållbara produkter och kortare väg från idé till marknad,” säger Harry Barraza.

NCI-Link menar att minst tio företag i nätverket har teknologier och lösningar som kan bidra till Arlas innovationsmålsättningar.

“Arla är den ideala industripartnern för NCI-Link,” säger Ole Jakob Thorsen från ETEQ Venture, som representerar den danska delen av NCI-Link.

Han fortsätter, “Arla har fokus på att utveckla mer bärkraftiga och miljövänliga produkter och processer i ett öppet innovations-klimat med externa teknologipartners. Det är precis vad NCI-Link erbjuder. Vi kan hjälpa Arla med att hitta innovationspartners som kan bidra till att skapa bättre produktionsprocesser, nya emballage- och distributionskoncept och utveckla nya hållbara koncept och ingredienser.

I dag består NCI-Link av fyra industripartners och cirka 80 små och mellanstora teknologiverksamheter i Norge, Sverige och Danmark.

OM NORDIC CLEANTECH INNOVATION LINK

Nordic Cleantech Innovation Link är ett nätverk som genom öppen innovation stöttar samarbete mellan innovativa miljöteknikföretag och etablerad industri. NCI-Link drivs av Teknopol AB och dess branschsatsning Cleantech Inn Sweden, samt ETEQ Venture i Danmark och OREEC i Norge. Läs mer på www.nci-link.org

OM ARLA FOODS AMBA

Arla Foods är en internationell mejerikoncern som ägs av 13.500 bönder i Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden, med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet exempelvis Lurpak och Castello. Arla Foods är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter. Arla Foods amba är den danska delen av koncernen. Läs mer på www.arla.com

OM ETEQ VENTURE 

ETEQ Venture hjälper uppstartsbolag och tillväxtbolag inom hitech, cleantech och medtech med affärsutveckling. Eteq bidrar primärt med att skärpa strategi och utvecklingsplaner och med att hitta rätt investerare och exit.Eteq hjälper dessutom investerare med att identifiera och värdera de bästa investeringsmöjligheterna. ETEQ Venture representerea den danska delen av Nordic Cleantech Innovation Link. Läs mer på www.eteqventure.com

Kontaktperson Eteq Ventures: Ole Jakob Thorsen +45 4020 4578

Kontaktperson Cleantech Inn Sweden: Richard Englund +46 70 379 16 45


Teknopol AB ger professionell affärsrådgivning till innovativa snabbväxare och utvecklar  innovationssystemet på uppdrag av offentliga aktörer. Med utgångsläge i omkring 200 klienter, uppstartsbolag i olika branscher och faser, identifierar Teknopols rådgivare gemensamma hinder, och dess lösningar, för utveckling och tillväxt. Teknopol AB ägs av och verkar främst i Region Skåne men driver två nationella verksamheter, Cleantech Inn Sweden och Mobile Heights Business Center. Huvudkontoret finns i Lund och vd heter Anders Dellson.