Taxi Stockholm

Arlandas miljömål skapar onödiga utsläpp

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:10 CEST

800 ton växthusgaser släpps årligen ut i atmosfären på vägsträckan mellan Arlanda och Stockholm – helt i onödan. Utsläppen orsakas av taxibilar som på grund av flygplatsens regelverk rullar utan kund i endera riktningen, i stället för att ha med sig kund.

Arlanda flygplats, som ägs av Swedavia (före detta LFV), och Taxi Stockholm har båda konkreta miljömål och en ambition om att minimera sin miljöpåverkan. Eftersom att många av Taxi Stockholms körningar går till och från Arlanda finns där ett gemensamt miljöansvar. Nyligen meddelade Europark, som ansvarar för att få fram taxibilar till Arlandas terminaler, att åtgärder som Taxi Stockholm anser vara direkt miljöskadliga ”bidrar till att uppfylla Swedavias miljömål”.

I praktiken menar de att Arlandas miljömål kan uppnås på bekostnad av att Taxi Stockholm inte kan uppnå sina, men miljön är självklart inget nollsummespel utan varje meningsfullt miljöarbete måste ta sin utgångspunkt i att alla ges möjlighet att sänka sina utsläpp.

En taxi ska ha kunder både till och från Arlanda, annars fördubblas utsläppen av växthusgaser. Europark har, genom sitt sätt att prioritera de köande taxibilarna, skapat en situation där det i princip är meningslöst för en stor del av våra miljöbilar att stanna kvar på Arlanda efter att ha släppt av kunder där. Det innebär att det varje dag kör hundratals miljöbilar utan kund till och från Arlanda.

– Beräkningen har gjorts utifrån Taxi Stockholms egen trafikstatistik och lågt räknat handlar det om 800 ton CO2 som årligen släpps ut i onödan på grund av detta beslut och vi visar gärna upp våra beräkningar för intresserade, säger Taxi Stockholms VD Tanja Ilic.

Swedavia har använt en förenklad kalkyl när de har beräknat utsläppen från transporterna till och från flygplatsen. Swedavia menar att ju mindre CO2 en bil släpper ut, desto bättre är det för miljön. Därför får taxibilarna poäng direkt kopplat till bilens CO2 utsläpp. Det innebär att om det finns många biogasbilar så kommer etanol- och hybridbilarna aldrig fram till terminal. För att mildra detta ges även poäng för väntetid, vilket innebär att en etanol- eller hybridbil har en timmes extra väntetid jämfört med en biogasbil.

Konsekvensen har blivit att biogasbilarnas förare kör utan kund från stan till Arlanda för att de vet att de hamnar först i kön. Etanolbilsförare som lämnat kunder på Arlanda rullar utan kund in till stan, därför att de inte har råd eller lust att tillbringa timmar på Arlanda samtidigt som det är brist på bilar i stan, säger Tanja Ilic.

Tidigare fanns ytterligare ett kriterium, bilar som hade kund med sig till Arlanda prioriterades också. Efter 1 juli 2010 skulle följande prioritering gälla men den verkställdes aldrig:

1. Miljöbil som lämnat med kund
2. Miljöbil som har kommit utan kund.
3. Icke miljöbil som lämnat med kund
4. Icke miljöbil som kommit utan kund.

Inom grupp ett och två prioriteras dessutom efter CO2-utsläpp. Detta system är enligt vår bedömning det som är bäst för miljön.

Självklart är detta också en ekonomisk fråga för oss. Men vårt affärsintresse utesluter inte vårt miljöintresse och förändrar inte det faktum att bilar utan kunder är sämre för miljön än bilar med kunder, säger Tanja Ilic.

I dag är över 76 procent av Taxi Stockholms bilar miljöklassade och sedan 2005 har vi halverat utsläppen av växthusgaser. Alla bilar har dubbfria däck och företaget har också en ambitiös miljöplan för övriga verksamheter.

Vi vänder på varenda sten för att minska vår miljöpåverkan och då är det beklagligt att se klockan vridas tillbaka genom kontraproduktiva beslut när vi tillsammans har alla möjligheter att fortsätta sänka våra utsläpp, avslutar Tanja Ilic.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeanette Lindström, Marknadskoordinator Taxi Stockholm:
jeanette.lindstrom@taxistockholm.se
Tel:08- 728 26 38
Mob: 0707-88 26 38

Taxi Stockholm är idag ett mycket starkt, känt och framgångsrikt varumärke. Ett varumärke som vilar på tillgänglighet, pålitlighet och service. Taxi Stockholm är Sveriges äldsta taxiföretag startat redan 1899. Vi är 4 400 medarbetare vars fokus är att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse av sin resa med oss. Idag utför vi 25 000 köruppdrag och besvarar 20 000 samtal varje dag året runt! Det blir 9,2 miljoner köruppdrag varje år med 45 000 passagerare per dygn, vilket ger oss en omsättning på drygt 1,7 miljarder kronor.