Armatec

Armatec AB har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av Mec-Con AB

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 11:32 CEST

Armatec AB som ingår i Ernströmgruppen har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av 100 % av aktierna i Mec-Con AB.

Mec-Con AB är ett starkt ventilserviceföretag som startade 1980 och står för kvalitet, säkerhet och kompetent personal med en av branschens bästa tillgänglighet. De bedriver verksamheten i ändamålsenliga lokaler i Osby i norra Skåne. Unikt inom ventilservicebranschen är för närvarande 4 st rullande serviceverkstäder i form av lastbilar med skåp som är inredda för ventilservice och utrustade med bland annat provtryckningsbänk, svarv, sliputrustningar, kontor och arbetsbänkar. Detta ger en mycket god möjlighet till service ute hos kund och med stor geografisk räckvidd.

Mec-Con AB omsätter drygt 30 MSEK och har ett 30-tal medarbetare. Mec-Con ser Armatec som en stark och kompetent ägare för att fortsätta utveckla företaget. Att vara en del av Armatec ger oss bättre möjligheter att utveckla verksamheten och samtidigt bidra till Armatecs strategiska satsning att bli en heltäckande partner till sina kunder. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med våra kunder och leverantörer, säger Magnus Sjöberg VD Mec-Con AB.

Mec-Cons nuvarande ledning kommer att fortsätta att driva verksamheten.

Förvärvet ger Armatec möjligheten att erbjuda en förbättrad och utökad kundservice inom ventil-

och pumpområdet. Vi tror starkt att detta kommer leda till positiva effekter för båda parter och inte minst för våra kunder. Företagen kommer tillsammans skapa ett vassare erbjudande och en ökad utvecklingstakt i form av nya produkter och tjänster, säger Eva Karlsson VD Armatec AB.

Parterna har för avsikt att underteckna ett slutligt avtal under augusti månad.


För mer information kontakta:

Eva Karlsson, VD Armatec AB

Tel: 031-890 190, E-post: eva.karlsson@armatec.se


Magnus Sjöberg, VD Mec-Con AB

Tel: 0479-155 33, E-post: magnus.s@mec-con.se

Armatec är ett kunskapsföretag som löser olika problem för kunder inom värme, kyla och process. Det gör vi med hjälp av skickliga och engagerade medarbetare samt noga utvalda produkter och färdiga systemlösningar. Vi erbjuder till exempel fjärrvärmecentraler, återströmningsskydd, reduceringsstationer, legionellaskyddscentraler och kylsystem. Självklart levererar vi även produkterna som ingår i systemen.

Vi är ledande i branschen tack vare vår breda och djupa tekniska kunskap gällande installationer inom bygg & fastighet, energi och industri.