Armatec

Armatec säljer nu elektriska manöverdon från BERNARD CONTROLS i hela Norden.

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 15:08 CEST

Bernard Controls och Armatec har ett långt framgångrikt samarbete sedan mer än 30 år i Danmark. Detta är grunden till att båda företagen beslutat att utöka samarbetet. I Finland har Armatec förvärvat Bernard Controls verksamhet från Tallberg Tech Oy som också har haft mycket lång erfarenhet av Bernard Controls. Erfarna medarbetare från Tallberg Tech har från 1:a juli flyttat över till Armatec Oy.

Armatec i Sverige och Norge startar samtidigt upp med de nya manöverdonen från Bernard Controls och tillsammans med Danmark och Finland är Armateckoncernen från den 1 juli 2013 exklusiva distributörer av elektriska manöverdon från Bernard Controls i Norden.

De elektriska manöverdonen från Bernard Controls finns i två serier. First Line som omfattar manöverdon upp till 10 000 Nm för främst 90° manövrering och Premium Line som omfattar flervarvs manöverdon upp till 20 000 Nm. Bernards Controls manöverdon hör till marknadsledarna inom Processindustrin, Oil & Gas, Fjärrvärme och VA. Bernards Controls huvudkontor finns i Paris, tillverkningen sker i Frankrike och Kina.

Armatec som ingår i Ernströmgruppen kommer nu att tillsammans med Bernard Controls fortsätta vidare-utveckla produkterna de kommande åren och nya smarta lösningar för manöverdon kommer att lanseras. Bernard Controls produkter kommer under hösten succesivt att finnas tillgängliga på vårt lager och hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Berndt Öjerborn

Marknadschef – Marketing Manager
Armatec AB Box 9047, SE-400 91 Gothenburg

Visiting Address:A. Odhners gata 14, SE-421 30 Västra Frölunda
Mobile/Phone: +46 (0)31-89 01 44 Fax: +46 (0)31-45 36 00

www.armatec.se

Armatec är ett kunskapsföretag som löser olika problem för kunder inom värme, kyla och process. Det gör vi med hjälp av skickliga och engagerade medarbetare samt noga utvalda produkter och färdiga systemlösningar. Vi erbjuder till exempel fjärrvärmecentraler, återströmningsskydd, reduceringsstationer, legionellaskyddscentraler och kylsystem. Självklart levererar vi även produkterna som ingår i systemen.

Vi är ledande i branschen tack vare vår breda och djupa tekniska kunskap gällande installationer inom bygg & fastighet, energi och industri.