Hjälpmedelsinstitutet

Arnbrinks utmärkelse till Parivash Ranjbars avhandling om att "höra med huden"

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 10:30 CET

Årets SAS – Arnbrinks utmärkelse tilldelas Parivash Ranjbar, tekn. dr. för avhandlingen ”Sensing the environment: Development of monitoring aids for persons with profound deafness or deafblindness”. Avhandlingen är framlagd vid Institutionen för teknik vid Örebro universitet.

Priset delas ut av Svenska Audiologiska Sällskapet vid Audiologisk Dag
den 11 november i Stockholm, Radisson Royal Viking Vasagatan 1, kl. 11.30

Ranjbars arbete utgår från observationen att personer med grav hörsel­nedsättning ofta använder hörhjälpmedel för att uppfatta vad som händer i omgivningen och inte för att uppfatta tal. Tal och omgivningsljud är akustiskt delvis olika och behöver olika signalbearbetning i hörappara­tens dator. Utifrån detta har Ranjbars idé varit att konstruera hjälpmedlen speciellt för att bearbeta omgivningsljud istället för talljud. Olika algoritmer avsedda att föra över information av omgivningsljud har testats i både labo­ra­­torie­miljö och i fältförsök. Testerna har gjorts både på hörande och döva, med ljud respektive vibrationssignaler till huden. Resultaten visar att test­personerna uppfattade omgivningsljuden bättre med vissa typer av algoritmer än andra.  Arbetet ger en bra bas för fortsatt utveckling av praktiskt hjälpmedel för t.ex. personer med dövblindhet.

SAS – Arnbrinks utmärkelse

Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) och Gunnar Arnbrinks Stiftelse delar varje år ut en utmärkelse till en doktors­av­hand­ling av hög kvalitet inom hörselvetenskap och audiologi.

Avhandlingarna bedöms av en expertkommitté bestående av represen­tanter för medicin, teknik och beteende­vetenskap/ humaniora.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Brändström, sekreterare i Svenska Audiologiska Sällskapet,
mobil 070-544 28 02, e-post ulrika.brandstrom@hi.se

Programmet för dagen finns på www.sasaudio.se