Landsbygdsdepartementet

Arne Kardell utreder behörighets- och ansvarsfrågor inom djursjukvården

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 10:51 CEST

Förre generaldirektören för Livsmedelsverket Arne Kardell har idag fått regeringens uppdrag att utreda behörighets- och ansvarsfrågor inom djursjukvården.

Han ska till den 1 juni 2005 utreda en rad frågor inom djursjukvårdens område som till exempel veterinärers möjlighet att delegera uppgifter och frågan om behovet av ytterligare legitimationsyrken.

Arne Kardell ska också se över tillsynen av den veterinära verksamheten och om tillsynen ska utvidgas till annan personal inom djursjukvården.

Veterinära ansvarsnämndens arbete ska analyseras och han ska i ljuset av övriga förslag ta ställning till om ansvarsområdet bör utvecklas. Han ska dessutom bedöma om behörighetslagen bör utvidgas till att omfatta bestämmelser om begränsningar för lekmän i rätten att behandla djur.

Om behov finns ska förslag lämnas om ny lag om behörighet på djursjukvårdens område och till andra författningsändringar.

Arne Kardell är nu hovrättsråd vid Svea hovrätt och nås på telefon 070-6303102

Anders Teljebäck, Pressekreterare
08-405 11 88, 070-561 32 89

Lena Odland, Kansliråd
08 – 405 11 71, 070 – 519 02 55