Novus Group

Arne Modig till Novus Opinion

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:20 CEST

(Aktietorget: NOVU)

Arne Modig tillträder idag som ansvarig för affärsområde Opinion inom Novus Group International AB.
Arne har lång erfarenhet av att arbeta med opinionsundersökningar och har en stark ställning som analytiker inom området opinion och opinionsförändringar.

De senaste nio åren har Arne arbetat som Seniorkonsult med ansvar för opinionsundersökningar inom Synovate Sweden (f.d Temo). Tidigare har Arne arbetat med liknande uppgifter inom Demoskop och IMU.

"Det är en stor glädje för mig att få möjlighet att arbeta vidare med ett undersökningsföretag där opinion och samhällsundersökningar står i centrum. Novus bygger vidare på en stor svensk tradition. Här finns både traditionell kompetens och en stark känsla för den moderna tidens krav och möjligheter" säger Arne Modig, ansvarig för affärsområde Opinion inom Novus Group International AB.

"Arne behöver ingen närmare presentation och det känns fantastiskt bra att vi nu har knutit Arne till oss. Det är också ett bra betyg till Novus, att vi har lyckats värva Arne. Vår målsättning är att vidareutveckla affärsområde Opinion till att bli nummer ett i sitt slag i Sverige. Vi har nu alla förutsättningar att lyckas", säger Lars Björkman, VD i Novus Group International AB.

Novus Opinion arbetar med analyser av människors värderingar, attityder och erfarenheter. Novus ger dig verktygen att bättre förstå och hantera din omvärld. Novus gör analyser åt intresseorganisationer, media, företag och myndigheter.
Målsättningen är att öka uppdragsgivares förmåga att hantera både samhällsdebatten och utvecklingen av den egna verksamheten.
Novus ligger i framkant av utvecklingen.


För ytterligare information kontakta:
Novus Group International AB (publ)
Sveavägen 47, 113 59 Stockholm.
Telefon: 08-535 258 20
Fax: 08-535 258 29
E-post: info@novusgroup.se
Hemsida: www.novusgroup.se

Lars Björkman, VD
Telefon: 0739 40 39 15

Arne Modig, Affärsområdeschef Opinion
Telefon: 0739 40 39 17


Novus Group International AB (publ) genomför marknadsundersökningar och rådgivning med fokus inom Kommunikation & Varumärke, Opinion, Loyalty och Media. Novus använder modern undersökningsteknik där Internet och SMS ersätter eller kompletterar traditionella metoder. Novus erbjuder undersökningar som är effektiva, snabba och precisa.