Trafikverket

Arnold Vonkavaara ny chef för Trafikverket Region Nord

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 11:20 CET

Lena Dahlgren slutar som regionchef efter nästan sex år på posten. Hon kommer att arbeta vidare i Trafikverkets centrala stab, direkt under ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon i Borlänge.

Ny regionchef blir Arnold Vonkavaara. Arnold har arbetat i järnvägsbranschen i 31 år. Han är född 1956 i byn Liviöjärvi utanför Pajala och uppvuxen i en stor familj med tio syskon. Under de senaste tjugo åren har Arnold haft arbetsledande befattningar i före detta Banverket och Trafikverket. Bland annat som arbetsledare, produktionsledare och chef för trafikledning.

Måndag den 1 november, klockan 14.15 finns det möjlighet för media att träffa den nye regionchefen.

Plats och lokal: Luleå, Kulturens Hus VIP-rummet, 2 trappor upp från entrén.

Torsdag den 4 november, klockan 13.30  finns Arnold Vonkavaara i Umeå.

Plats och lokal: Folkets Hus, Skolgatan 59, konferensrummet Tor.

Sedan 2005 har Arnold arbetat som projektchef för det pågående bygget av ny järnväg i Kiruna.

-   Arnold Vonkavaara har en stark förankring i regionen och har en djup förståelse för både utmaningarna och möjligheterna i regionen, säger Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket. Andra värdefulla egenskaper är att han har lång järnvägsbakgrund och erfarenhet av stora projekt.

Arnold  Vonkavaara tillträder sin nya befattning den 15 november och ser fram mot sitt nya arbete.

-   Vår region står inför många utmaningar de närmaste åren och det ska bli spännande att leda det arbetet. Infrastrukturfrågorna är väldigt viktiga och berör många människor och företag i regionen. Trafikverket har en viktig uppgift att i dialog med medborgare och näringsliv stödja samhällsutvecklingen i regionen.

För mer information, kontakta Arnold Vonkavaara, 0920 – 350 27, 070 - 526 50 36

Lars Hedström, pressinformatör, 070 - 323 54 97

 

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.