Exportrådet

Aromatic AB satsar i Ukraina

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 10:38 CEST

I oktober 2002 deltog Aromatic AB i ett av Exportrådets AffärsChans projekt i Ukraina och efter drygt ett halvår har företaget kommit långt i processen att hitta distributörer.

- Vi har träffat flera möjliga distributörer i Ukraina och slutligen valt ut ett förtag som vi har inlett förhandlingar med, säger Hans Hornewall, försäljningschef för Europa på Aromatic AB.

Aromatic AB utvecklar och marknadsför funktionella ingredienser för effektiv produktion av bageriprodukter. Företaget omsätter drygt 200 MSEK och har omkring 80 anställda. Bland produkterna märks bland annat emulgatorer, färskhållningsmedel, skiljemedel, malt, och aromer. Aromatics huvudkontor ligger i Stockholm och de marknadsför och säljer sina produkter globalt via egna dotterbolag eller distributörer.

Aromatic har sedan tidigare verksamhet i Ryssland med god försäljning i Moskvaregionen. Satsningen i Ryssland gjorde att företaget började undersöka möjligheterna även i andra länder i öst. Ukraina bedömdes vara den intressantaste marknaden och Hans Hornewall kontaktade därför Exportrådet i Kiev. På hösten 2002 deltog företaget i ett AffärsChans projekt i Ukraina för att hitta lämpliga distributörer av sina produkter. På plats träffade man sex potentiella distributörer av vilka de valde att vidare utvärdera tre.

Idag, efter ett drygt halvår, har Aromatic hunnit intensifiera kontakterna med ett av företagen genom att sända varuprover och genomföra tester. Företaget är väl medvetet om att affärsprocesserna är tidskrävande men är samtidigt övertygade om potentialen på den Ukrainska marknaden.

- Jag upplever inte de kulturella skillnaderna med Ukraina som stora och ser det som en stor fördel att vara tidigt på plats på marknaden. Till skillnad från i väst expanderar livsmedelsmarknaden i öst, säger Hans Hornewall.

För ytterligare information kontakta:
Tatiana Byrka, Exportrådet i Kiev, +380 44 462 0580
Hans Hornewall, Aromatic AB, 08-681 5688
Johan Snellman, Exportrådet - Marknadsplats Östersjön, 08-783 85 09, 0708- 83 8509 Helena Olsson, informatör Exportrådet, 08-783 8546, 0708- 81 8693

AffärsChansprojekten ingår i Exportrådets program Marknadsplats Östersjön. Programmet erbjuder ett handfast stöd till svenska småföretag som vill göra affärer i Östersjöregionen. Hittills har närmare 600 svenska små och medelstora företag deltagit i AffärsChans Östersjön. Marknadsplats Östersjön är ett uppdrag till Exportrådet från regeringen och finansieras av Östersjömiljard 2. Läs mer om programmet Marknadsplats Östersjön på: www.balticsea.swedishtrade.se

Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har över 350 anställda och kontor i 35 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 425 miljoner kronor.

Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/pressinformation.