Aros Quality Group, AQ

Aros Quality Group: Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:15 CET

 

* Beställningsingång 2 053 MSEK (1 734)
* Nettoomsättning 1 901 MSEK (1 756)
* Rörelseresultat 97 MSEK (104)
* Resultat efter fin. poster 86 MSEK (101)
* Soliditet 56 % (62)
* Vinst / aktie efter skatt 3,85 Sek (4,35)
* Styrelsen föreslår en utdelning på 1,10 Sek (1,10)

Se hela kommunikén i Adobe Acrobat