Aros Quality Group, AQ

Aros Quality Group: Förvärv av industrifastighet i Estland

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 14:18 CET

(Aktietorget: AQ)

AQ Lasertool OÜ har idag den 16 december 2009 förvärvat den industrifastighet i Pärnu, Estland, där man hittills varit hyresgäst. Fastigheten är på 10.000 m2.

AQ Lasertool OÜ sysselsätter ca 140 personer främst inom tillverkning av avancerade aluminiumprodukter, tunnplåtsbearbetning, målning samt åtföljande montering för krävande industrikunder.

Verksamheten har expanderat kraftigt under 2009 och expansionen planeras fortsätta även 2010.

Förvärvet sker som en kontantaffär utan upptagande av nya krediter. Priset är 50 MEEK motsvarande ca 34 MSEK.

Affären kommer att påverka AQ:s resultat svagt positivt.

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef Per-Johan Dahlgren, 070 597 0644
Affärsutveckling Claes Mellgren, 070 592 8338

Allmänt om AQ

AQ är en av Sveriges ledande leverantörer av Komponenter och System till krävande industrikunder.
Bolaget är noterat på Aktietorget.

Koncernen består av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och, i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar för kunden.
Koncernen har två affärssegment Komponenter som producerar stansad plåt, transformatorer, kablage, formsprutad termoplast och mekaniska detaljer samt System som utvecklar och producerar kraft- och automationslösningar samt kompletta maskiner i nära samarbete med kunden.

AQ har drygt 1 900 anställda i Sverige, Bulgarien, Kina, Estland och Italien.
År 2008 hade AQ en omsättning på ca 1,7 Miljarder SEK.
AQ har högsta kreditvärdighet AAA.

www.aqg.se

Aros Quality Group AB (publ)

Västerås 16 december 2009