Aros Quality Group, AQ

Aros Quality Group: Ny Koncernchef på Aros Quality Group AB

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:21 CEST

 

(Aktietorget: AQ)

Per-Johan Dahlgren blir ny koncern-chef för AQ.

Per-Johan är idag marknadschef och ansvarig för Asienverksamheten inom AQ koncernen.

Per-Johan har arbetat fem år på företaget och ingår sedan två år i koncernledningen.

Nuvarande koncernchef, P-O Andersson, blir arbetande styrelseordförande.
Nuvarande Styrelseordförande, Leif Andersson, blir ordinarie ledamot.
Skiftet på ledningsposten inträffar vid årsstämman 21 april 2009.

"Det ska bli roligt och utmanande att tillsammans med medarbetarna fortsätta utveckla AQ, växa såväl i Sverige som utomlands. Förutom fortsatt lönsam tillväxt är ambitionen att öka marknadsfokus inom hela AQ." säger Per-Johan Dahlgren.

"Jag har varit koncernchef sedan starten och tycker det är dags att lämna över till nya unga krafter. Jag har jobbat ihop med Per-Johan i fem år och är säker på att hans marknadsinriktning samt erfarenhet ifrån internationell verksamt kommer bidra positivt till AQ's fortsatta tillväxt" säger P-O Andersson


För ytterligare information kontakta:
Tillträdande koncernchef Per-Johan Dahlgren, 070 597 0644
Tillträdande styrelseordförande, P-O Andersson 070 526 9077Allmänt om AQ
AQ är en av Sveriges ledande leverantörer av Komponenter och System till krävande industrikunder.
Bolaget är noterat på Aktietorget.

Koncernen består av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och, i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar för kunden.
Koncernen har två affärssegment Komponenter som producerar stansad plåt, transformatorer, kablage, formsprutad termoplast och mekaniska detaljer samt System som utvecklar och producerar kraft- och automationslösningar samt kompletta maskiner i nära samarbete med kunden.

AQ har drygt 1 800 anställda i Sverige, Bulgarien, Kina, Estland och Italien.
År 2008 hade AQ en omsättning på ca 1,7 Miljarder SEK.
AQ har högsta kreditvärdighet AAA.