Förbundet Blödarsjuka

Aroseniusstipendier till spännande forskning

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 14:05 CEST

Aroseniusfonden delar i år ut 300 000 kr till Ph D Felicitas Müller vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för forskning som syftar till att hitta ny behandling vid blödningar. Hemofilikoordinator Karin Lindvall, Universitetssjukhuset MAS i Malmö får ett stipendium på 100 000 kr för att forska om livskvalitet och kunskap om hemofili bland patienter och deras anhöriga.

- Vi är stolta och glada att på detta sätt kunna belöna spännande forskning med fokus på så viktiga områden som behandling och livskvalitet för oss blödarsjuka, säger Aroseniusfondens ordförande Daniel Arnberg

Felicitas Müllers projekt handlar om en ny substans (polyP) för att behandla blödningar vid hemofili. Substansen har egenskaper som ger stora förhoppningar om framgångsrik behandling.

- Substansens effekter kommer att undersökas på flera olika sätt och förhoppningsvis relativt snart prövas kliniskt, säger professor Gösta Gahrton, som har lett arbetet med att utse stipendiaterna. Gösta Gahrton är vice ordförande i fondstyrelsen.

Karin Lindvalls projekt handlar om att undersöka såväl livskvalitet som kunskap om hemofilisjukdomen bland blödarsjuka patienter och deras anhöriga.

- Det är av stort intresse att undersöka vilka faktorer som påverkar patientens hälsa och livskvalitet. Genom att även inkludera de anhöriga i studien ges ett bättre underlag för bästa möjliga omhändertagande, säger Gösta Gahrton.

Aroseniusfonden inrättades 1996 för att stödja forskning om blödarsjuka och andra genrelaterade sjukdomar. Det är den svenske konstnären Ivar Arosenius som har gett Aroseniusfonden sitt namn. Han var blödarsjuk och dog endast 30 år gammal för 100 år sedan. Ivar Arosenius skrev den i Sverige så älskade sagoboken Kattresan för sin dotter Lillan.

Stipendierna kommer att delas ut under Aroseniusdagen den 30 november 16:30. på Scandic Star Hotel, Sollentuna

För ytterligare information kontakta: Förbundet Blödarsjuka, Eva Sarman tel 08-546 40 511 eller 070 - 432 67 68