Arosmässan

Arosmässan nysatsar – ska upp på riksnivå.

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 06:00 CEST

Arosmässan som tidigare varit en angelägenhet för företag i Mälardalen ska upp på riksnivå. Vägen dit är utökat program, medverkan av ledande representanter för politik, näringsliv och forskning och fokus på vår tids ödesfrågor: Tvingar klimatfrågan oss att avstå från mänskliga möten i framtiden? Hur ska vi mötas när resorna blir dyrare och utsläppen måste minska?
– Årets Arosmässa är en riksangelägenhet, slår Lars Renvall, marknadsföringschef Västerås stad, fast.


Årets Arosmässa är den 101:a i ordningen. Och nu är det dags att ta klivet upp på riksnivå. För att klara det har man engagerat tunga representanter från näringslivet, som Finnairs kommunikationschef och TeliaSoneras miljöchef, politiker som Maria Wetterstrand och landshövding Mats Svegfors samt forskare som Per Frankelius och Göran Cars.


Dessa och flera andra kommer att under ledning av moderator Lennart Ekdal från TV4 att behandla temat ”Det mänskliga mötet” ur ett lednings- och miljöperspektiv. Knäckfrågan är hur vi ska mötas när resor blir allt dyrare och miljökraven skärps.

Det blir seminarier, workshops och inte minst debatt:
– Vi har ett mycket starkt program och väjer inte för det kontroversiella, berättar Linda Jöfelt, projektledare för Arosmässan 2008.

För att skapa ett dynamiskt program har man medvetet valt personer och teman som i viss mån ligger i konflikt med varandra både vad gäller mål och metoder.
– En konferens där alla bara håller med varandra är inte särskilt intressant, säger Linda Jöfelt. I Sverige kan vi ibland vara lite rädda för konflikter, men det är ju när olika perspektiv bryts som intressanta tankar uppstår.


Och det krävs intressanta tankar och nya perspektiv för att lösa vår tids frågor. Som Albert Einsten sade: ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat.”

Några höjdpunkter ur programmet.

Årets program bjuder på debatt, workshops och seminarier. Komplett program finns i vårt pressrum här på Newsdesk. Några av höjdpunkterna:


  • Finnairs kommunikationschef Christer Haglund berättar varför flyget är en av världens mest CO2-effektiva branscher. Och han kan bevisa det.

  • Maria Wetterstrand (Mp) deltar i en workshop som ifrågasätter behovet av fossila bränslen. Maria deltar även i den avslutande debatten.

  • TeliaSoneras miljöchef Catherine Karagianni berättar hur TeliaSonera i Sverige minskade CO2-utsläppen med 70 %. Det var inte bara en teknisk fråga.

  • ABB Grid Systems marknadschef Bo Normark visar hur Sverige på 35 år fördubblat elanvändningen och halverat CO2-utsläppen utan ökad energianvändning.

Fler medverkande:


Bland de medverkande finns dessutom Bertil Moldén, VD Bil Sweden, Johnnie Pet-tersson, VD Archus Arkitekter, Anders Johnson, författare och tidigare chefredaktör för DN, Magnus Lundin, VD Teknikbyn - Science Park Västerås, Harry Frank, KVA samt Sara Wallentin, Agenda 21 förbundet Västmanland.

Om Arosmässan

Arosmässan är en mötesplats för ledande befattningshavare inom privat och offentlig sektor. Den arrangeras i år av Västerås stad i samarbete med ABB, Almi, Bombardier, Archus Arkitekter, Etablering Västerås, Kadesjös, Luvata, Länsförsäkringar Bergsla-gen, Mälardalens högskola, Tekniska föreningen, VLT och Westinghouse.

För mer information

Linda Jöfelt, projektledare för Arosmässan. Mail: linda.jofelt@easyconf.com. Mobil: 0709-545437. Besöks- och postadress: Pilfinksgatan 3, 412 67 Göteborg. Hemsida: www.arosmassan.se