CombiGene AB

Arrowhead har publicerat värderingsrapport om CombiGene

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 10:41 CET

Analysen gjordes på uppdrag av CombiGene och mot betalning, och är baserad på insamling och analys av allmänt tillgänglig information inklusive sådan som tidigare offentliggjorts av bolaget självt. Rapporten har inte granskats eller godkänts av någon finansiell tillsynsmyndighet i USA eller något annat land. Arrowhead är en oberoende analysfirma (”independent research firm”) och är inte en registrerad mäklare (”broker-dealer”) hos myndigheterna FINRA eller SEC. Offentliggörandet av rapporten skedde på www.abid.co/AKTO.COMBI måndagen den 14 december kl 15:05 svensk tid (kl 09:05 New York-tid) och en länk till rapporten kommer att läggas ut på CombiGenes hemsida.

“Vi valde ett USA-bolag för att göra analysen därför att vi ville ha internationell spridning av rapporten, och priset inte var högre än om en motsvarande rapport skulle gjorts t ex i Sverige”, säger VD Bengt Westrin och fortsätter: ”Innan vi gav uppdraget till Arrowhead tog vi del av ett antal andra analyser de gjort på life sciencebolag och fick ett bra intryck av kvaliteten.”

Uttalandet från Mr. Daniel Renaud, Managing Director of Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC, lyder: “We are pleased to announce the initiation of coverage on CombiGene, which we plan to update regularly. We look forward to developing awareness of CombiGene within the international biotech investment community. We anticipate as part of this commitment also making available to our network information and analytical material on other companies within the vibrant Scandinavian biotech industry.”.

Om Arrowhead Business and Investment Decisions

Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC is a New York City based provider of equity research and investor relations services. Arrowhead covers several industries and sectors, from healthcare to technology, materials and energy.
Arrowhead also operates the financial information platform www.abid.co. Arrowhead’s investor network is composed of recognized pension funds, mutual funds, hedge funds, private equity funds, investment banks, brokerages, venture capital funds and family offices. Further information can be found at www.arrowheadbid.com.

Lovande behandlingsmetoder för epilepsipatienter

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.