CombiGene AB

Arrowhead och Analysguidens bolagsanalyser av CombiGene är nu publicerade

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2016 13:18 CET

CombiGene har gett den New York-baserade finansrådgivningsfirman Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC (ABID) och svenska Analysguiden i uppdrag att analysera och värdera bolaget.

”Bolagsanalyserna ska ses som en service till våra aktieägare och andra intressenter. Analyserna ger en ordentlig genomlysning av bolaget av professionella analytiker som är vana att titta på bolag av vår karaktär inom området bioteknik, säger vd Jan Nilsson.

Vi valde ett amerikanskt bolag för att få USA-perspektiv eftersom man på den amerikanska marknaden värderar bioteknik på ett annat sätt än i Europa och för att intresset för genterapi är mycket stort i USA. Analysguiden valdes för att få ett europeiskt perspektiv i samma frågor.”

Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC is a provider of equity research and investor relations services. Arrowhead covers several industries and sectors from metals and mining to energy, healthcare and technology. Arrowhead also operates the financial information platform.

www.abid.co

http://abid.co/pdf/n/5259

Analysguiden drivs av Aktiespararnas tidning Aktie-spararen. Webbplatsens huvudsakliga mål är att ge heltäckande information för investeringsbeslut i aktier.

www.aktiespararna.se/analysguiden

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Halsovard/CombiGene/Analyser/2016/Genterapi-pa-frammarsch/

Lovande behandlingsmetoder för epilepsipatienter

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.