Sveriges militärhistoriska arv (SMHA)

Arsenalen - inviger ny utställning om historiskt soldattorp

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2013 11:26 CEST

Arsenalen välkomnar besökare till soldattorpet Bjärsäter. Torpet låg ursprungligen i Jönåkers härad i Björkviks socken i Katrineholm. Torpet byggdes i slutet av 1600-talet men upphörde att vara soldattorp 1894 då den siste knekten tog avsked. År 1930 flyttades torpet till regementet i Strängnäs för att 2010 flyttas till sin nuvarande plats. Sedan dess har torpet renoverats omsorgsfullt och står nu redo att ta emot sina första besökare.

Utställningen soldaten och torpet skildrar den indelte soldaten, hans familj och liv, samt det civila samhället från 1400-talet och framåt

Soldattorpet är en ny del av Arsenalen, Sveriges nya försvarsfordonsmuseum i Strängnäs, som i övrigt håller en stor samling av svenska och utländska militärfordon, såsom stridsvagnar, hjulfordon, bandvagnar, artilleripjäser m.m. Museet har aktiviteter för hela familjen.

”Invigningen av soldattorpet är mycket betydelsefull för bevarandet av svensk militärhistoria.
Soldattorpet blir ett kontrastfullt tillskott till våra övriga militärhistoriska samlingar, som bland annat innehåller en av Europas största samlingar av militärfordon”,  säger Stefan Karlsson, Museichef Arsenalen.

Utdrag ur programmet 5 juni 2013

13.00  Pressvisning
och information om Soldattorpet och Arsenalen

14.00   Invigningsceremonin börjar

Tal av Bo Könberg,Landshövding
Södermanlands län

Tal av Stefan Karlsson, Museichef Arsenalen. 

Historisk uniformsparad med skådespel och musikaliska inslagInvigningstal
av Liselott Hagberg

15.00  Utställningen soldaten och
torpet samt Soldattorpet slår upp portarna för allmänheten

För mer information och anmälan av pressnärvaro:

Stefan Karlsson 
Lars Lindberg

Museichef Arsenalen    Presskontakt

stefan.karlsson@arsenalen.se    lars.lindberg@netigate.se 

070-566 11 07    070-861 59 85

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av 26 museer över hela Sverige. Här får besökaren uppleva Sveriges försvar under 500 år, allt från spektakulära 1700-talsfästningar till modernare bergrum, flyg- och flottbaser som tillkom under det kalla kriget.