Artifon AB

Artifon vinner uppdrag för Nationalteatern i Oslo

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2019 18:52 CEST

Svenska konsultbolaget Artifon har i hård internationell konkurrens blivit tilldelat uppdraget som konsult för elektroakustik då Norges främsta teater ska totalrenoveras.

Uppdraget består bl.a. i att projektera systemen för att förbättra taluppfattbarheten som är ett av de största problemen i teatern. Målet är att tal skall uppfattas tydligt på alla platser och låta helt naturligt och oförstärkt.

— Vi är väldigt stolta att vi fått ytterligare ett prestigeprojekt inom hus för scenkonst. Att vi har många referensprojekt inom ombyggnader av teatrar var ett starkt bidrag till att vi värderades högst i kvalitet och erfarenhet vid utvärderingen, säger Alf Berntson, VD på Artifon och ansvarig för projektet.

Nationalteatern öppnade 1899 och är samtida med Kungliga Operan i Stockholm (där Artifon också är engagerade i renoveringen) som invigdes året före. I båda dessa hus är de antikvariska kraven mycket hårda och en utmaning när flexibla och moderna lösningar skall möjliggöras.

— De antikvariska bevarandekraven ger begränsade möjligheter till byggåtgärder för att förbättra akustiken. Elektroakustiska åtgärder kan då vara ett sätt att nå betydande förbättringar med nästintill osynliga förändringar av rummet. Men det kräver noggrant arbete och stort kunnande berättar Alf Berntson.

Förutom förbättring av taltydligheten så ingår alla övriga ljudsystem som kan tänkas i en modern teater. Idag är avancerad teknik med källorienterad ljudförstärkning, immersive sound och 3D-ljud verktyg som kan användas för att förhöja publikupplevelsen. Det gäller också att sia in i framtiden och välja lösningar som möjliggör framtida teknik och förändringar.

— Det känns härligt att vara tillbaka i Oslo där vi tidigare jobbade med den nya Operan under åtta år. Operan stod färdig 2008 och nu är det dags för nästa stora uppdrag i Oslo avslutar Alf Berntson. 

Artifon är ett konsultföretag med spetskompetens inom akustik och AV-teknik för lokaler för tal och musik. Med omfattande erfarenhet sedan starten 2002 är Artifon ledande inom projektering av akustik och AV-teknik för scenkonsthus. På referenslistan finns många av Nordens kända teatrar och konserthus.