Business Smart

Artikel: Säljhinder består av kontaktsvårigheter

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 12:54 CET

http://ltz.se/nyheter/jobb/1.2481880-saljhindren-bestar-av-kontaktsvarigheter?articleRenderMode=default

UTDRAG NEDAN UR ARTIKEL PUBLICERAD I LÄNSTIDNINGEN, JÄMTLAND 10 NOV. 2010.

"Näringslivsveckan rullar på i Strömsund. I tisdags fick man lyssna till Vivi Ann Labba. Hon inledde föreläsningen med att avliva ett antal myter om försäljning. En myt är att en bra produkt säljer sig själv, en annan är att många företag inte alls är säljare:

– Vi säljer inte, vi är rådgivare. Eller vi är konsulter, eller vi skapar relationer. Det är svar man får från banker, advokater och många andra.

Hon fastställde att alla företag måste sälja, för att få ihop till sina kostnader och löner. Men oändligt många affärer går i stöpet för att företagaren drabbas av mentala hinder:

– Säljhindren finns inom oss, och innebär egentligen att vi känner ett motstånd mot att ta kontakt. Vi flyr undan, går på toaletten, pysslar med hemsidan, städar... allt för att skjuta upp ögonblicket när vi ska ringa till den potentiella kunden och erbjuda våra tjänster.

Vivi Ann Labba redogjorde för elva olika sätt att misshushålla med sin energi, och skapa hinder för att ta kontakt.

Ett hinder är att överdrivet mycket tid ägnas åt planering och informationsletande. Andra hinder är att oroa sig för att träffa nya människor, att undvika att behöva tala inför publik, tendenser att ligga lågt och inte framhålla sig själv eller att känna obehag för att prata i telefon.

– De flesta säljare har två, tre, hinder. Dessa hinder är oftast inlärda och har väldigt lite med dålig självkänsla att göra.

Motviljan att skapa kontakt skapar problem för säljare, men är också ett stort hinder för många i privatlivet, inte minst för den som hamnat i utsatta situationer, till exempel är arbetslös. Vivi Ann Labba hävdade att eftersom kontakthindren är inlärda så kan de avlägsnas. Man kan lära om och i stället låta ett beteende som gynnar individen ta plats.

– Kontakthinder åtgärdas bäst med metoder från kognitiv beteendeträning, som idag dessutom har blivit populärt."

För framgång i ditt företag,

ViviAnn Labba
Företagscoach, Föäreläsare, författare och Licensierad i Säljhinder
www.BusinessSmart.se
070-54 57 592
viviann@BusinessSmart.se