CombiGene AB

Artiklar om epilepsi och genterapi

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 14:49 CET

Idén till detta kläcktes vid ett möte nyligen i Köpenhamn mellan Lacerta Bios Carlos N. Velez och CombiGenes VD Bengt Westrin. Dr. Velezs artiklar och bloggar distribueras till life science affärspersoner och investerare över hela världen. Bengt Westrin hoppas nu på att denna nya artikelserie kommer att läsas av CombiGenes aktieägare och andra som är intresserade av dessa ämnen. Den första artikeln heter “Epilepsy: An Introduction” och kan läsas på http://lacertabio.com/home/epilepsy/ epilepsy-an-introduction/

“Vi insåg redan i våras att CombiGene skulle behöva något liknande detta, och jag har spanat efter någon här hemma i Sverige som skulle kunna göra det”, säger Bengt Westrin. ”Men när jag mötte Carlos så insåg jag att det inte behövde vara en svensk som skrev och att det inte behövde publiceras på vår egen website. Att det skrivs på engelska tror jag inte blir något större problem för de som följer CombiGene.”

Prenumeration på Lacerta Bios nyhetsbrev kan göras på http://lacertabio.com

Om Lacerta Bio
Lacerta Bio is a business development consultancy specializing in identifying, assessing, negotiating, and closing licensing and partnership opportunities for the pharmaceutical, biotechnology, and drug delivery industries. Lacerta Bio also works with and support internal business development teams with market research, competitive intelligence, financial modeling, and other support services. Lacerta Bio is based in New York. http://lacertabio.com/ 

Lovande behandlingsmetoder för epilepsipatienter

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.