Artimplant AB

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 14:43 CET

Västra Frölunda, 9 november 2006

• Nettoomsättningen uppgick till 3,9 MSEK (1,8)*
• Resultat efter skatt uppgick till -46,5 MSEK (-30,2)
• Resultat efter skatt uppgick till -29,4 MSEK (-30,2) om engångsnedskrivningar av balanserade utvecklingskostnader utan likviditetspåverkan exkluderas
• Resultat per aktie uppgick till -0,79 SEK (-0,61 SEK)
• Stark försäljningsökning för Artelon® CMC Spacer – nära 800 (100) enheter såldes till slutkund under tredje kvartalet
• Under tredje kvartalet CE-certifierades tre nya Spacerprodukter
• Hans Rosén anställdes som verkställande direktör
• Bolagets strategiska inriktning vidareutvecklas
• Artimplant reviderar ned omsättningsmål för 2006 till ”i paritet med föregående års intäkter”

Kapitalmarknadsdag hålles på Grand Hotel i Stockholm den 16 november 2006, klockan 14-16

* Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året

För ytterligare information kontakta:

Hans Rosén, VD, tel +46 (0)31-746 56 44, +46 (0)708-583 470, hans.rosen@artimplant.com

Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel +46 (0)31-746 56 54, +46 (0)703-016 854,
lars-johan.cederbrant@artimplant.com

www.artimplant.com


Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi, odontologi och rekonstruktiv kirurgi. Bolaget bedriver produktutveckling, tillverkning, samt marknadsföring av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Artimplants egenutvecklade biomaterial Artelon® tillgodoser kliniska behov och öppnar nya marknader. Bolagets affärsmodell är att licensiera sina produkter och sin teknologi till globala partners. Bolaget har för närvarande sex licensavtal och ett distributionsavtal med tre globala partners. Artimplant är noterat på den Nordiska börsen i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.


Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.