Artimplant AB

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 10:44 CEST

Västra Frölunda, 28 oktober 2010

 • Nettoomsättningen uppgick tredje kvartalet till 5,1 MSEK (5,5) och januari-september till 14,9 MSEK (18,2).*
 • Resultat efter skatt uppgick tredje kvartalet till -5,2 MSEK (-4,7) och januari-september till -15,0 MSEK (-13,2).
 • Resultat per aktie uppgick tredje kvartalet till -0,09 SEK (-0,08) och januari-september till -0,25 SEK (-0,22).
 • Artimplants egenförsäljning fortsätter att öka och motsvarade tredje kvartalet 65% (40) av produktförsäljningen och januari-september 59% (30).
 • Artimplants egenförsäljning i USA trefaldigades samtidigt som intäkterna från licensförsäljning halverades jämfört med januari-september 2009.
 • Artimplants strategi har marknadsinriktats med en ökad intensitet på egenförsäljningen i USA.
 • Artimplant har genomfört personalneddragningar som motsvarar en årlig besparing på ca 5 MSEK när uppsägningstider har löpt ut.
 • Studiedata har presenterats som stödjer användningen av Artelon® inom flera behandlingsområden.

Händelser efter periodens utgång

 • Artimplants företrädesemission tecknades till 189% och tillför som planerat bolaget cirka 38,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Emissionen ökar antalet B-aktier med 59 244 790 från 58 669 790 till 117 914 580 st. Antalet A-aktier är oförändrat 575 000 st. Totalt antal aktier efter emissionen är således 118 489 580 st.
 • Totalt antal röster efter emissionen är 123 664 580 st.

Artimplant håller telefonkonferens om denna rapport den 28 oktober 2010 kl. 11:00 (svensk tid). För mer information se www.artimplant.com.

* Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året

För ytterligare information kontakta: Hans Rosén, VD, tel 46 (0)31-746 56 00, 46 (0)708 58 34 70, hans.rosen@artimplant.com

Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel 46 (0)31-746 56 54, 46 (0)703 01 68 54, lars-johan.cederbrant@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com. För att prenumerera på framtida pressmeddelanden vänligen gå till www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant

Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka. Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter tillverkas av det egenutvecklade biomaterialet Artelon®. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros och förstärkning av skadad mjukvävnad. Bolagets produkter säljs av licenstagare och egenförsäljning med eget varumärke sker via kommissionärer och distributörer. Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2010, kl.08:00 (svensk tid).