Artimplant AB

Artimplant får CE-märkning för Artelon® Surgical Suture

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 14:52 CEST

Produktfamiljen Artelon® Surgical Suture, suturer med långsam nedbrytning, utvidgas och finns nu nålade och onålade i storlekarna 2-0, 0, 1 och 2.

VD Tord Lendau om den nya CE-märkningen;

“CE märkningen av vår suturfamilj innebär att vi nu kan sälja våra suturer både i Europa och USA. Detta är ytterligare ett steg i vårt arbete med att skapa en bredare produktportfölj baserad på Artelon® teknologin.”

Tord Lendau fortsätter;

“Artelon® Surgical Suture har egenskaper som saknas hos tillgängliga suturer på marknaden – långsamt nedbrytbar, vävnadsliknande elasticitet och överlägsen knytbarhet – egenskaper som behövs vid flera olika krävande kliniska situationer. Exempelvis för patienter med långsamt läkande vävnad eller vid hög mekanisk belastning. Genom att Artelon® Surgical Suture kan användas för många olika indikationer planerar vi att marknadsföra produkterna genom icke exklusiva distributionsavtal med större medicintekniska företag”.

Längre nedbrytningstid
Artelon® Surgical Suture har en betydligt längre nedbrytningstid jämfört med de absorberbara suturer som för närvarande finns på marknaden. I krävande kliniska situationer exempelvis för patienter med långsamt läkande vävnad eller för belastad vävnad, använder kirurgerna ofta en icke absorberbar sutur då de tillgängliga absorberbara suturerna bryts ner för snabbt. Dessa icke absorberbara suturer behöver i många fall tas bort vid ett andra kirurgiskt ingrepp. Artelon®s unika egenskaper erbjuder nya terapeutiska möjligheter i denna typ av situationer.

Överlägsen knytbarhet
Artelon® Surgical Suture har en överlägsen knytbarhet och knutsäkerhet, vilket innebär att de är lätta att knyta och att färre knutar behövs för att låsa suturerna. Kirurger har särskilt påpekat vikten av dessa karakteristika inom artroskopisk suturering. Tack vare Artelon®s elasticitet liknar suturerna omkringliggande vävnad och därmed minskas risken för att suturen skär igenom vävnaden.

Unikt biomaterial
Artelon® är ett unikt biomaterial med lång nedbrytningstid vilket fungerar som temporär klätterställning för inväxt av ny vävnad. Den unika kapaciteten hos Artelon® i olika medicinska applikationer ligger i interaktionen mellan ett biomaterial med enastående materialegenskaper och kroppens inneboende förmåga att läka och bilda ny vävnad. Artelon® erbjuder nya lösningar för kliniska behov inom flera terapiområden.För ytterligare information kontakta:

Tord Lendau, VD, tel 031-746 56 00, 0708-369 403, tord.lendau@artimplant.se
www.artimplant.se
ARTIMPLANT

Artimplants affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra implantat baserade på biomaterialet Artelon® som tillfredsställer patienters, läkares och vårdgivares behov inom ortopedi och andra terapiområden.

Artimplants vision är att bli den självklara samarbetspartnern för utveckling av biomaterialapplikationer för behandling av skadad och defekt kroppsvävnad.
Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.