Artimplant AB

Artimplant publicerar årsredovisning 2008 och information inför årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 14:43 CEST


Västra Frölunda, 21 April 2009
Artimplant publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2008 samt information om förslag till personaloptionsprogram och ändrad bolagsordning inför årsstämma som hålles på Hulda Mellgrens gata 5 i Västra Frölunda den 5 maj, 2009 kl. 17:00.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 publiceras genom detta pressmeddelande och på Bolagets webbplats; http://www.artimplant.com/investors-media/arsredovisningar.html.

Med hänsyn till miljö och kostnader kommer inte tryckt årsredovisning att distribueras mer än till de som beställer ett exemplar från Bolaget. Tryckt årsredovisning kan beställas via e-post på investor.relations@artimplant.com eller via telefon på 031-746 5600.

Fullständigt underlag inför årsstämma 2009 kan laddas ned på Bolagets webbplats; http://www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html. Alternativt kan underlag beställas via e-post på investor.relations@artimplant.com eller via telefon på 031-746 5600.

För ytterligare information kontakta:
Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel +46 (0)31-746 56 54, +46 (0)703 01 68 54,
lars-johan.cederbrant@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com. För att prenumerera på framtida pressmeddelanden vänligen gå till www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi och oralkirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador samt för orala och veterinärmedicinska applikationer.

Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april, 2009 kl.14:15 (GMT+1).