Konstepidemin

Artist in residence – möjlighet och utmaning, Workshop på Konstepidemin 28 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2010 15:09 CEST

 

Artist in residence – möjlighet och utmaning
Workshop för konstnärer kl 13 - 17 i Paviljong 8, Konstepidemin i Göteborg

Konstepidemin arrangerar tillsammans med Kulturförvaltningen Göteborg en workshop om arbetsvistelser i utlander för konstnärer. Yrkesverksamma konstnärer är inbjudna att ta del av andras erfarenheter. Medverkar gör också  Trans Artists, ett resurscentrum som ska underlätta mobiliteten över gränserna. Workshopen äger rum på Konstepidemin kl. 13-17 den 28 oktober. Den är gratis, med föranmälan.

Under eftermiddagen behandlas möjligheterna att göra gästateljévistelser i Europa och övriga världen. Konstnärer kan ställa frågor och diskutera egna planer och idéer. "Hur ska jag kunna välja mellan hundratals möjligheter? Hur ansöker jag? Hur matchar jag mina önskningar med vad residenset erbjuder?"

Bojana Panevska och Yasmine Ostendorf från resurscentrumet Trans Artists medverkar. Tre konstnärer som själva gjort längre arbetsvistelser i utlandet: Zsuzsanna Gilice Larsson, Magnus Larsson och Carina Fihn kommer att berätta om sina erfarenheter.

Workshopen ges på engelska och svenska och är gratis. Föranmälan krävs till maria.lundberg@konstepidemin.se senast tisdag den 26/10. Antalet platser är begränsat.

Arrangörer: Konstepidemin och Kulturförvaltningen, Göteborg tillsammans med Trans Artists (www.transartists.nl) ett resurscentrum som samlar information om artist-in-residence-möjligheter runt om i världen.

Workshopen arrangeras inom ON-AIR, som ska stimulera till att ta vara på möjligheterna att vara artist-in-residence.
Läs mer om ON AIR >>>

På Konstepidemin finns flera gästateljéer som kan disponeras av konstnärer som vill lägga en kortare eller längre arbetsperiod i Göteborg.

Kontakt:
Maria Lundberg tel. 031 - 82 85 58
maria.lundberg@konstepidemin.se

 

Konstepidemin är ett konstnärligt resurscentrum i centrala Göteborg. Sedan 1987 är det gamla epidemisjukhuset arbetsplats för över hundra konstnärer inom många konstformer; bildkonst, ordkonst, musik, fotografi, konsthantverk, film och teater m.m.
Fyra gallerier (ett för internationell smyckekonst) scener, restaurang och gästateljéer. Verksamhet för barn och ungdom och publik.
www.konstepidemin.se