ARTOTEC

ARTOTEC Närvarande vid "Kommunmässan" i Paris, ARTOTEC Magazine, Nya parkbänkar med trä och ryggstödd,

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2012 10:19 CET

Om du inte kan läsa eller se detta mail ordentligt, följ denna länk

För att få din biljett till utställningen, fyll i följande formulär:

ARTOTEC Nyheter Höst, vinter 2012
Närvarande vid "Kommunmässan" i Paris, Porte de Versailles, den 20, 21 och 22 november 2012
Nya attraktiva priser Nya parkbänkar med trä och ryggstödd, WAITING-POINT och ROLLING-ROCKING
Senaste publikationer - ARTOTEC MAGAZINE

Publiceringsdatum den 8 Novembre 2012

ARTOTEC AB designar, utvecklar, tillverkar och marknadsför unika lekskulpturer och gatumöbler som är innovativa tillgängliga och hållbara, lätta att använda och lätta att installera. Utrustningen höjer attraktionskraften i offentliga miljöer för avkoppling och/eller idrottsaktiviteter för alla åldrar.

ARTOTEC [Konst & Teknik] är ett svenkt företag som kombinerar konstnärlig och innovativ teknik till hjälp för myndigheter, entreprenörer, arkitektföretag, designers, landskapsarkitekter, parkingenjörer, utemiljöutvecklare, trägårdmästare.
ARTOTEC [Konst & Teknik] presenterade i 2012, 13 konstnärliga, estetiska och hållbara, moderna, färgglada produkter med högsta kvalitet för att skapa lekplatser, rastplatser och offentliga platser, hela utemiljöer som är tillgängliga för alla, yngre som vuxna

.

Lekskulptur, lekutrustning, lekredskap Bänkar, bord, fåtölj (metall och trä, med/utan ryggstöd)

ARTOTEC [Konst & Teknik] kollektionen. En unik, futuristik, ergonomisk och organisk design

Konst för din stad, integrerad i miljön där den funktionella arkitekturen dikterar sin regler men samtidigt bibehåller en modern konstnärlig identitet för fritid och komfort.
En unik och karaktäristisk futurisk, ergonomisk och organisk design.
Pedagogisk lek, högt lekvärde både kognitivt som fysikskt stimulerande, motionsredskap eller vilo/rastplatser för alla, unga och äldre.
En förbättring av offentliga platser i medborgarnas tjänst.
Ett koncept [Konst & Teknik] som ger en dimension som kombinerar kultur och urbanisering.
Ett europeiskt företag som kombinerar ett konstprojekt och en innovativ teknik till tjänsten av lokala myndigheter, entreprenörer, arkitektfirmor, landscapers och designers i städerna.

Om ARTOTEC Forskning & Utveckling

ARTOTEC /forskning är en organisation som för samman experter från skilda områden för att främja och stödja utvecklingen av nya innovativa lekmiljöer, lekredskap och lekskulpturer.

Inom ARTOTEC arbetar ett tvärvetenskapligt nätverket av konstnärer, arkitekter, ergonomer, stadsplanerare, forskare, formgivare, civilingenjörer, tillverkare, hantverkare och diverse specialister.

Lekredskap, lekskulpturer och urbana möbler skapas och tillverkas med hänsyn till, allt det innebär av säkerhet och estetiska, pedagogiska och tekniska krav som idag ställs och som kommer att ställas i framtiden.

Vi har varit framgångsrikt engagerade i förtydligande och justeringar av den nya europeiska säkerhetsstandard SS-EN 1176:2008

ARTOTEC /forskning utvecklar, formger, tillverkar och säljer innovativa, originella, säkra, tillgängliga, robusta lekredskap och parkmöbler för barn och vuxna för offentliga miljöer, parker och privata utomhusmiljöer – med högsta kvalitet och för en hållbar framtid.

Högkvalitativa tekniska produkter är ett tecken på hur allvarlig den entreprenörsanda ARTOTEC har.

ARTOTEC en signatur för kvalitet och för en hållbar framtid!

ARTOTEC tar hänsyn till och tar till vara på:

Barnens och vuxnas nyfikenhet och fantasi.
Barnens perspektiv och orientering och deras omgivning.
Barnens och äldre psykosociala, fysiska och motoriska utveckling.
Den styrka och energi av barn, ungdomar och vuxna ibland i högpulsaktiviteter.

ARTOTEC i pressen

"Den svenska modellen av eko-konstruktion: grönare, smartare och roligare!"

Läs den senaste artikeln från Sverige hållbar utveckling.
Hållbar utveckling är ett större svenskt politik och har en kommission bestående av 13 representanter från näringslivet, politiken och forskningen även skapats för detta ändamål av regeringen.
Vilka är de genomförda projekten? Vilka är de strategier på kort, medellång och lång sikt?

"Den svenska modellen av eko-konstruktion: grönare, smartare och roligare!"
Publicerad av Daniel DRAY Källa : Sverige hållbar utveckling

ARTOTEC MAGAZINE

Ett MAGAZINE om Innovativ Urban Design, Attraktiv Lekutrustning och Lekmiljöer, Lekpedagogik, Ergonomi m.m.
Delta i en hållbar utveckling genom att agera!
Dela av dina erfarenheter. Dela av dina behov, dina krav och dina avsikter, dina förväntningar. Lämna dina kommentarer!

För framtida nytta för alla, för små och stora såväl som kommande generationer. Källa : ARTOTEC MAGAZINE

PRODUKTKATALOG 2012 och övrig information (CAD DWG, monterings- och skötselsanvisningar, certifikat och tillverkningsintyg) finns skicka en förfråga till info@artotec.se

ARTOTECs produktkatalog med:
Nyheter

Enklare foundation

Produktbeskrivning

Installations m.m

Användbarhet - Tillgänglighet - Design För Alla - Välbefinnande


Rapport om användbarhet och tillgänglighet från Hjälpmedelsinstitutet.
Lekredskapen kan även användas av rörelsehindrade barn efter rekommendationer om användbarhet och tillgänglighet från Hjälpmedelsinstitutet och i enlighet med Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities: US Access Board (2005), ADAAG for Play Areas (2000) , Prellwitz & Skär (2007), Iwarsson och Ståhl (2003), internationell standard för tillgänglighet ISO 9241-11 och Universal Design (Design för Alla).
Samtliga lekredskap och stadsmöbler följer de senaste europeiska säkerhetsstandarder och normer likvärdig SS-EN 1176:2008 och är utvecklade och formgivna i enlighet med konceptet Universal Design.
Välbefinnandet är ett begrepp byggt på subjektiva upplevelser av hälsa. Flera forskare och teoretiker föredrar begreppet välbefinnande framför hälsa (Jahren-Kristoffersen, 1998) Den allmängiltiga definitionen av hälsa är att det utgörs av ett tillstånd av totalt fysiskt, psykologiskt och socialt välbefinnande. (Birgitta Rapp, 2001 Design och Health - The therapeutic benefits of design)

Lekplatser och offentliga miljöer är platser där man skrattar, leker, motionerar, kommunicerar och utforskar. Det framhäver positiva effekter och upplevelser av gemenskap och tillhörighet är en av dem.

Fysisk hälsa - Kroppsliga funktioner och prestationer

Psykisk hälsa - Välbefinnande, självförtroende och förmåga att hantera sitt liv

Intellektuell hälsa - Kognitiv förmåga och förmåga att lära

Emotionell hälsa - Förmåga att känna och uttrycka känslor

Social hälsa - Förmåga att ingå i sociala relationer, empatisk förmåga

Andlig hälsa - Förmåga att finna mental ro och reflektera över tillvaron

Läs mer på vår webbsida Forskning och Utveckling med litterära referenser och länkar till mer information om den forskning som bedrivs av ARTOTEC.
"Nya spännande lekredskap från Artotec lockar fantasin" (Artikel publicerad vid Hjälpmedelsinstitutet webbsida. och en uppsatts finns publicerad vid Linköpingsuniversitet ).

Nya attraktiva priser och 10 år garanti

ARTOTECs produkter tillverkas i enlighet med europeiska standarder vilket borgar för hög kvalitet när det gäller miljö, säkerhet och hållbarhet.
Intyg svetsning klass - enligt EU-standard - EN 287
Produktionstid: 3-8 veckor efter den mängd och val av färger.
Beställning:efter val av modeller, kvantiteter, färger och material (Sibirisk lärkträ eller afrikanskt Cambala trä, färgade, målade eller naturligt lackerat för banker), typer av fundament (fast eller avtagbar).
Monteringsanvisning, detaljerade specifikationer för användning, underhåll, rekommendationer certifikat enligt den senaste europeiska säkerhetsstandarder EN-1176: 2008. Bifogat till ordern.
Enkel installation. En eller två eller tre fundament. Övrig dokumentation finns för nedladdning på webbplatsen ARTOTEC, CAD ritningar för planering finns, fråga oss.

Källa publikation: http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/Salon-Des-Maires-2012/ARTOTEC-Salon-Des-Maires-SV-2012-11-20.html
För prislista, beställningsblankett med leveransvillkor, gör en förfrågan via e-post. Vi besvarar Er snarast möjligt och kan även erbjuda ett skräddarsytt projektförslag.

Besök internet webbsidan: www.artotec.se

ARTOTEC AB . Sandtorpsvägen 5 . 153 30 JÄRNA . STOCKHOLM . SVERIGE Mob: 070 22 37 842 . Tel: 08 551 701 77 . E-post: info@artotec.seO

OBS! Foton, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare ARTOTEC AB.

För miljöhänsyn tryck inte dokumentet.

ARTOTEC AB är ett svenskt företag som utvecklar, formger, tillverkar och säljer innovativa, originella, alternativa, säkra, tillgängliga, robusta lekredskap och stadsmöbler för barn och vuxna för offentliga miljöer, parker och/eller privata utomhusmiljöer med det högsta kvalitet för en hållbar framtid.

Lekredskap, lekskulpturer och urbana möbler skapas och tillverkas med allt det innebär av säkerhet och estetiska, pedagogiska och tekniska krav som idag ställs och som kommer att ställas i framtiden. Vi har varit framgångsrikt aktiva i förtydligande och justeringar av den nya europeiska säkerhetsstandard SS-EN 1176:2008.

www.artotec.se