ARTOTEC

ARTOTEC på ELMIA (Jönköping) Park & Golf mässa 2009

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2009 16:15 CEST

Inbjudan

ARTOTEC har nu gått ifrån utveckling och forskning till att sälja sina produkter på marknaden.

Det är med stor hänsyn till de senaste europeiska säkerhets -standarder och normer SS-EN 1176:2008 och SS-EN 1177:2008 som ARTOTEC på ett tydligt sätt formge sina produkter.

Lekredskapen är anpassade bl.a för att kunna användas även av rörelsehindrade barn. (se dokumentationfrån Hjälpmedelsinstitutet / Norrbacka-Eugeniasstiftelsen webbsida länk nedan)

ARTOTEC kommer att presentera samtliga utvecklade produkter på ELMIA Mässan (Jönköping).

Hämta inbjudan >> http://www.artotec.se/sverige/Invitation-ARTOTEC-ELMIA.pdf.

Plats: ELMIA PARK & GOLF Mässa 2009
Nordens fackmässa för utemiljöer

Tid: 22-24 september 2009

OM ARTOTEC AB

ARTOTEC AB är ett nystartat svenskt företag som formger, tillverkar och säljer alternativa och innovativa lekredskap / lekskulpturer för barn och vuxna i utemiljöer. Lekredskapen är anpassade för att kunna användas även av rörelsehindrade barn.

ARTOTEC är en organisation som för samman experter från skilda områden (tvärvetenskapligt) för att främja och stödja utveckling av nya lekmiljöer och lekredskap.

Nya lekredskap, så kallade lekskulpturer skapas och tillverkas med allt vad det innebär av säkerhet och estetiska, sociologiska, pedagogiska och tekniska krav som idag ställs och som kommer att ställas i framtiden.

I dag är vi ett nätverk av konstnärer, designer, landskapsarkitekter, arkitekter, stadsplanerare, forskare, civilingenjörer, tillverkare, hantverkare och entreprenörer som arbetar för att främja utveckling och tillverkning av innovativa lekmiljöer och lekredskap. Vi utvecklar produkter under namnet ARTOTEC

Användarvänliga lekredskap som väl smälter in i stadsbilden och lämnar ett spår som en tecknad linje liksom en signatur av kvalitet.

För mer information om ARTOTECs produkter http://www.artotec.se

Nya Innovativa Lekskulpturer ~ Lekredskap ~ Lekmiljöer Konst & Teknik från ARTOTEC

NYA INNOVATIVA LEKREDSKAP - LEKSKULPTURER MED KONST & TEKNIK SOM KATALYSATOR ELLER PROPELLER mellan fantasi och verklighet.

Övrig information ~ om ARTOTEC:

Välkomna!

ARTOTEC /Forskning

ARTOTEC kvalitet ~ ARTOTEC miljö ~ ARTOTEC säkerhet