ARTOTEC

ARTOTECs lekskulpturer visas på ELMIA Mässan 2009, inbjudan

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2009 14:21 CEST

Sommaren är inte slut med ARTOTEC!

Länk nedan: Inbjudan + information + karta

http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/ARTOTEC-inbjudan-2009/ARTOTEC-inbjudan-20090907.html

ARTOTECELMIA PARK & GOLF Mässa
Nordens fackmässa för utemiljöer

22-24 september 2009

Monter B06:36 Hall B

Tidigare pressmeddelande med pressbilder:http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/ARTOTEC-ELMIA-pressmeddelande-2009-09.pdf

Här följer en kort presentation inför vårt representation vid ELMIA-mässa i Jönköping.

ARTOTEC har nu gått från utveckling och forskning till att sälja sina produkter på marknaden.

Det är med stor hänsyn till de senaste europeiska säkerhets -standarder och normer SS-EN 1176:2008 och SS-EN 1177:2008 (justerade i Sverige våren 2009) som ARTOTEC på ett tydligt sätt formger sina produkter.

Samtliga lekredskap är även anpassade för att kunna användas av rörelsehindrade barn. (se dokumentation från bl.a Hjälpmedelsinstitutet / Norrbacka-Eugeniasstiftelsen webbsidan.)

ARTOTEC /forskning är en organisation som för samman experter från skilda områden för att främja och stödja utvecklingen av nya innovativa lekmiljöer, lekredskap och lekskulpturer.

- I dag består det tvärvetenskapliga nätverket av ett 65-tal personer. Det rör sig bland annat om konstnärer, arkitekter, stadsplanerare, forskare, ergonom, designer, civilingenjörer, tillverkare, hantverkare och branschfolk.

ARTOTEC AB är ett företag som formger, tillverkar och säljer alternativa och innovativa lekredskap/lekskulpturer för barn och vuxna i utemiljöer.

Prio 1 har så här långt varit att ta fram så bra produkter som möjligt och det har vi lyckats väl med.

ARTOTECs produkter tillverkas i Sverige och vi kan konstaterar att detta är en garanti för hög kvalitet.

- Dessutom är den inhemska tillverkningen helt i linje med företagets policy när det gäller miljö, säkerhet och hållbarhet.

☼ Vi har också, på ett tydligt sätt uppmärksammat hur mycket övriga lekredskapsleverantörer, specialister, samt institutioner blivit uppenbart INSPIRERADE av vår högkvalitativa och ambitiösa verksamhet. Liksom ringar på vattnet eller i enlighet med IBS spiralens teoremet och ARTOTECs värdegrund navigerar vi mot framtiden och för allas glädje.

Vällkomna att träffa oss!

Med Vänliga Hälsningar
Frédéric Iriarte (konstnär, grundare ARTOTEC)

Förtidsbokning:
Telefon(mobil) Frédéric: 07022 37 842
Telefon(mobil) Morgan: 070068 78 90

ARTOTEC AB
info@artotec.se

www.artotec.se