Swedbank

Arvsskatten för makar tas inte bort i sommar!

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 10:02 CEST

Frågan om skatt på arv mellan makar skulle behandlas med förtur av Egendomsskattekommittén, var det sagt. Men det hjälpte inte. Förslaget att ta bort arvsskatten till halvårsskiftet har nu istället lagts på is.

- Detta är ett slag i ansiktet på framförallt många äldre som har obelånade småhus som enda tillgång, kommenterar Ylva Yngveson på Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken.

För många enskilda individer är det ekonomiskt omöjligt att kunna bo kvar i sin bostad när maken eller sambon dör. Under de senaste åren har taxeringsvärdena i tillväxtområden stigit kraftigt. Då påverkas inte bara fastighetsskatten och förmögenhetsskatten utan även arvsskatten. För en fastighet i Täby med genomsnittligt taxeringsvärde har arvsskatten ökat från 20 000 kronor till 115 000 kronor på bara tre år. Och då är ändå grundavdraget högst för just makar. Har man sparat ihop pengar till arvsskatten behöver man betala arvsskatt på dem också. Det blir ytterligare 17 000 kronor i skatt i detta exempel.

För fastighetsskatt har en begränsningsregel införts och för förmögenhetsskatt har grundavdragen höjts. Men vad gäller arvsskatten har man inte gjort någonting. Att regeringen inte lyckats komma med ett lagförslag före sommaren är mycket olyckligt då många lever med en stor oro för hur man själv eller maken ska kunna lösa skattefrågan vid dödsfall. När arvsskatten får så stor ekonomisk betydelse ökar också behovet av att komma runt problemet. Det leder lätt till att man vidtar åtgärder enbart i syfte att minska skatten. Och den som inte är om sig och kring sig kan hamna i sämre läge än den som ser om sitt hus i god tid.

Viljan att ändra på arvsskatten finns. Men sättet att finansiera skattebortfallet är man oense om. Stämpelskatten på fastighetsköp skulle, enligt förslaget, kunna höjas med 0,225 procentenheter till 1,725 procent. Detta, anser man, skulle dock vara till nackdel för de unga eftersom det framför allt är de som köper fastigheter.

- Detta är ett kortsiktigt synsätt, menar Ylva Yngveson. En bättre arvssituation för äldre generationer kan faktiskt ge större förmögenhetsöverföringar till yngre i senare skede. Dessutom kanske den som får bo kvar i sin invanda miljö och får bestämma om ändrat boende efter egen vilja mår bättre och därigenom minskar behovet av stöd och vård från samhället.

Visst är det bra att lagförslag inte hastas igenom, men fördröjningen av arvsskattefrågan får svåra konsekvenser för individen och skapar oro. Den borde ha fått sin lösning långt tidigare. Ju längre man väntar med ett beslut, desto större är risken för att taxeringsvärdena stiger ytterligare och då blir finansieringsfrågan ett ännu större problem.

Ytterligare information:
FöreningsSparbanken, (publ) Institutet för Privatekonomi
Ylva Yngveson, tfn 070-200 12 45