Innovationsbron

ASEAN Mobile Innovation Tour - En unik möjlighet att skapa nya affärer i Sydostasien

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 14:42 CEST

Innovationsbron har i samarbete med Exportrådet och Sweden Mobile Association genomfört en tävling för att utse Sveriges 10 mest innovativa företag inom telekomsektorn som också har stor exportpotential.

Priset är en resa till Kuala Lumpur och Singapore, ASEAN Mobile Innovation Tour 2010, som går den 21-23 september där företagen får presentera sina produkter för regionens absolut viktigaste aktörer inom branschen, däribland ledningarna för operatörerna SingTel, Axiata och DiGi med flera hundra miljoner abonnenter. På ett särskilt arrangemang på svenska ambassaden i Singapore kommer de svenska företagen möta representanter från hela regionen.

”Det fanns flera anledningar till varför vi på Innovationsbron valde att göra det här. Till att börja med letar vi alltid efter nya sätt att aktivt stödja de bolag som vi investerar i eftersom tävlingen innehöll 3 platser för våra egna portföljbolag. Sedan satsar vi också mycket på bransch expertis i hur vi jobbar. Här såg vi att det fanns något vi kunde göra för hela branschens utveckling genom att utnyttja vår styrka som Sveriges största såddfinansiär. Vi ville också prova nya grepp tillsammans med Exportrådet som i flera år varit framgångsrika i regionen på just Telekomsidan, säger Fredrik Weisner, Investment Manager på Innovationsbron AB.”

Tävlingens vinnare är Mozoomi, ett företag med affärsidén att ersätta våra telefoners bakgrundsbilder till att bli ett av världens mest attraktiva annonseringsnätverk. De övriga vinnarna är Inquso, Qubulus, Visiarc, AmanziTel, Mosync, ITM Mobile, TheSpecTool, Widespace, Screen Interaction och Ironroad.

ASEAN Mobile Innovation Tour är ett initiativ av Innovationsbron, Exportrådet och Sweden Mobile Association. Syftet är att generera affärer för svenska företag inom mobil/telekom-branschen genom säljmöten och kontaktskapande med ledande aktörer på den sydostasiatiska telekommarknaden.

Mer information om vinnarna finns på webbsidan aseanmobiletour.com

För frågor vänligen kontakta:
Fredrik Weisner

Investment Manager Innovationsbron AB
Mobil: 072-233 99 08

Fakta om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Innovationsbron är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas.

Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Verksamheten startade 1994. 2005 gick detta vidare under varumärket Innovationsbron AB. I dag arbetar Innovationsbron över hela Sverige via fyra regioner Norr, Mitt, Väst och Syd med sju kontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.