NCC AB

Asfaltverk i Eskilstuna först med historiskt bränsleskifte som minimerar utsläppen

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 09:10 CET

NCC Roads har hittat ett sätt att tillverka asfalt med minimala koldioxidutsläpp. Om Nordens alla asfaltverk börjar eldas med träpellets istället för olja, kan branschens koldioxidutsläpp minska med motsvarande 217 000 bilars utsläpp per år. Första asfaltverket att skifta till träpellets ligger i Eskilstuna.

– Det är naturligtvis en minskad klimatpåverkan som har sporrat oss och som gör att vi nu tar steget och börjar använda förnyelsebart bränsle i asfalttillverkningen. Träpellets är dessutom en närproducerad och förnybar råvara, säger Göran Landgren, affärsområdeschef på NCC Roads.

En viktig fördel med träpellets är att den går att använda i stor skala, utan att påverka produktionen av livsmedel. Konkurrensen om odlingsyta för matproduktion är annars ett vanligt problem vid biobränsleproduktion. Råvaran finns dessutom på nära håll, vilket gör att NCC och branschen på sikt kan undvika långa transporter ifrån oljeproducerande länder.

Idag tillverkas totalt 21 miljoner ton varmasfalt i Norden årligen, varav NCC står för ungefär en tredjedel. För NCC skulle det innebära en reduktion av utsläppen i tillverkningsprocessen med 154 000 ton CO2 per år, vilket motsvarar utsläppen från 73 000 bilar årligen.

Initiativet till träpellets markerar ett skifte i branschen. Metoden ger en mer hållbar och energieffektiv tillverkningsprocess. Tekniken är specialutvecklad och patentsökt av NCC.

– Det känns riktigt bra att vi nu, efter flera års utvecklingsarbete, kan ta detta tekniksprång och starta asfalttillverkning med träpellets, säger Lorentz Lundqvist, teknikansvarig för träpellets på NCC Roads.

Det första asfaltverket som skiftar till den nya tillverkningsprocessen ligger i Eskilstuna. Under våren kommer ytterligar asfaltverk att driftsättas i Sverige. NCC har sedan tidigare flera gröna lösningar inom asfalt, bland annat återvinning och lägre temperaturer vid tillverkning. Träpellets är ytterligare ett steg mot den långsiktiga målsättningen att bli en utsläppsfri asfaltproducent. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Landgren, affärsområdeschef NCC Roads
Telefon: 070-595 07 30
Lorentz Lundqvist, teknikansvarig träpellets, NCC Roads
Telefon: 070-624 44 86
Kristina Sacklén Holmqvist, informationschef NCC Roads Holding AB.
Telefon: 08-585 516 65
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda.  NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.


NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.