Justitiedepartementet

Ask avrapporterar i Europaparlamentet

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 13:06 CET

I dag avrapporterar justitieminister Beatrice Ask i  Europaparlamentet den del av ordförandeskapet som hon ansvarat för. Hennes tal kommer innehålla en redogörelse för vad Sverige åstadkommit på Asks område.

Arbetet med Stockholmsprogrammet har lett till resultat. Det program som ska antas av Europeiska rådet senare denna vecka ska styra EU:s arbete de kommande fem åren. Stockholmsprogrammet sätter tydligare än tidigare program individens rättigheter i centrum.

Vidare har EU under det svenska ordförandeskapet för första gången gjort framsteg när det gäller att stärka misstänktas rättigheter. Medlemsstaterna har också nått en samsyn om skärpta straffrättsliga regler mot människohandel. Vidare har en åtgärdsinriktad plan antagits för samarbetet med länder utanför EU i kampen mot människohandel. EU och USA har kommit överens om Washingtondeklarationen om hur det rättsliga och polisiära samarbetet ska bedrivas de kommande fem åren. Det svenska ordförandeskapet tog också initiativ till en strategi för hur brottsoffers rättigheter kan stärkas inom EU. En strategi för hur informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter ska bli mer effektivt och rättssäkert har antagits. Ett instrument om ackreditering av kriminaltekniska laboratorier har förhandlats fram, vilket leder till högre och jämnare kvalitet på till exempel DNA-prov inom EU. EU har länge försökt komma överens om hur ett gemensamt EU-patent ska kunna införas. Under det svenska ordförandeskapet togs avgörande steg framåt i denna fråga.

Justitieministern besöker LIBE-utskottet klockan 15.00 och JURI-utskottet klockan 16.00. I anslutning till avrapporteringen finns hon tillgänglig för media.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22