Justitiedepartementet

Ask och Billström diskuterar utredningsorder och viseringsfrihet för västra Balkan

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:40 CET

Den 8 - 9 november deltar justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström i ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Bryssel.

Justitieministrarna kommer bland annat att ha en diskussion om ett nytt direktiv om en europeisk utredningsorder. Direktivet syftar till att förbättra samarbetet inom Europa när det gäller bevisinhämtning i brottsutredningar.

- Direktivet kan bidra till att vi får en bättre brottsbekämpning inom EU genom att göra det enklare för svenska poliser och åklagare att få hjälp från andra EU-länder i brottsutredningar, säger justitieminister Beatrice Ask.

Migrationsministrarna väntas bland annat diskutera läget i arbetet med EU:s gemensamma asylsystem och fatta beslut om viseringsfrihet för Albanien och Bosnien och Hercegovina.

- Det är ett viktigt steg i närmandet av Albanien och Bosnien och Hercegovina till EU. Det är svårt att överskatta betydelsen för utveckling och demokrati i dessa länder om medborgarna kan resa i EU-länderna utan visum, säger migrationsminister Tobias Billström.

Den 14 september presenterade EU-kommissionen rapporter som visar på att länderna uppfyller de kriterier dom ställts upp som krav för att viseringsfrihet ska införas. Kriterierna omfattar bland annat reformer och förbättrad lagstiftning inom områdena dokumentsäkerhet, korruptionsbekämpning och minoritetsskydd.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84