Justitiedepartementet

Ask och Billström möter USA

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:11 CEST

I dag deltar justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström i ett möte mellan EU och USA i Prag om rättsliga och inrikes frågor. Från USA deltar bland annat den nye justitieministern Eric Holder.

Under ett separat möte med USA:s justitieminister kommer Beatrice Ask särskilt lyfta fram den konferens om människohandel som kommer anordnas i Bryssel den 19-20 oktober.

- Konferensen syftar till att förbättra samarbetet mellan EU och ursprungs- och transitländer för offer för människohandel. Vi hoppas på amerikanskt stöd för detta arbete, säger Beatrice Ask

- Dessutom kommer jag betona vikten av att vi i brottsbekämpningen respekterar rättsstatens principer. Brottsligheten måste bekämpas med blanka vapen. Här finns anledning att lyfta fram att vi sett USA röra sig i rätt riktning den senaste tiden, säger Beatrice Ask.

Ask och Billström kommer också presentera prioriteringarna inför ordförandeskapet på Justitiedepartementets område.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22