Justitiedepartementet

Ask och Billström till ministerråd

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 17:00 CEST

Torsdag till fredag den 7-8 oktober äger mandatperiodens första ministerråd för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF) rum i Luxemburg. Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström representerar Sverige vid mötet.

- Mötet handlar till stor del om att stärka misstänktas processuella rättigheter. Det sker dels genom att ministrarna förväntas anta ett direktiv som stärker rätten till tolkning och översättning för misstänkta, dels genom att Kommissionen presenterar ett nytt direktiv om misstänktas rätt till information om vad man är misstänkt för och om sina rättigheter. Därmed tar vi andra steget enligt den färdplan vi kom överens om under det svenska ordförandeskapet genomförs som planerat. Det är glädjande att den genomförs som planerat, säger justitieminister Beatrice Ask.

- Det är av stor vikt att arbetet med EU:s gemensamma asylsystem fortsätter. Många av EU:s utmaningar på asylområdet kan lösas genom att vi får likabehandling av asylansökningar i alla medlemsstater och därmed ökad ansvarsfördelning, säger migrationsminister Tobias Billström.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84