Justitiedepartementet

Ask och Billström till ministerråd

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 14:50 CET


Torsdag till fredag den 24-25 februari träffas EU:s ministerråd för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF) i Bryssel. Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström representerar Sverige vid mötet.

Bland de frågor som ska diskuteras finns frågan om de migranter som rör sig över Medelhavet från bland annat Tunisien.

- Det är viktigt att vi lyssnar på Italiens synpunkter, men vi ska också komma ihåg att varje land har ett ansvar att på bästa sätt ta emot de människor som kommer till EU för att söka skydd. Minst lika viktigt på mötet är Greklands handlingsplan som presenterades i höstas för att förbättra den mycket allvarliga situationen för de asylsökande där. Nu vill vi ta del av vad Grekland gjort, säger migrationsminister Tobias Billström.

En ytterligare punkt på dagordningen är återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet.

Beatrice Ask och hennes kollegor kommer bland annat diskutera frågan om Rumäniens och Bulgariens anslutning till Schengensamarbetet.